NRK Meny
Normal

– Noen har ikke gjort jobben sin

Usikkerhet om EU-godkjenning av stigningen i Rogfast kan forsinke byggingen av tunnelen med to år.

Tom Tvedt + Rogfast

Usikkerhet om EU-godkjenning av stigningen i tunellen kan forsinke byggestarten med to år. En skandale, mener Tom Tvedt.

Foto: NRK/Statens vegvesen

– Denne problemstillingen har vi hatt oppe i mange år. Dette er nesten en skandale at en ikke har avklart dette før. Noen har ikke gjort jobben sin, sier gruppeleder i Rogaland arbeiderparti, Tom Tvedt.

Den forrige fylkesordføreren i Rogaland ledet styringsgruppen for den rekordlange, og dype Rogfast-tunnelen. I dag kom meldingen om at byggestarten kan bli forsinket to år fordi planene er i strid med EUs tunneldirektiv.

– Den vurderingen som nå pågår i Vegdirektoratet dreier seg om sju prosent er en akseptabel stigning eller om en må forholde seg til EU sitt tunneldirektiv som sier en maksimal stigning på fem prosent, sier prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal i Statens vegvesen.

Frykter en helt ny reguleringsprosess

Tor Geir Espedal

Prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal sier det er uklart om EU sitt tunelldirektiv gjelder for undersjøiske tuneller.

Foto: Undi Torstensen, Statens Vegvesen

Tre kilometer av tunnelen på Bokn-siden er brattere enn det EUs tunneldirektiv tillater.

– Hvis vi må forholde oss til det, så betyr det at vi må gjennom en ny reguleringsprosess. Det kan bety at vi ikke får en godkjent reguleringsplan i Bokn før om tidligst to år.

Usikkerhet om EU-reglene må følges

Planene er at byggingen av nord/sør-forbindelsen under Boknafjorden skal starte i 2015. prosjektlederen mener at det er behandlingen i Stortinget som vil avgjøre om en klarer å følge den oppsatte tidsplanen.

– Når det gjelder den eksterne kvalitetssikringen er det krav om at det skal foreligge en godkjent reguleringsplan, sier Espedal.

Tidligere har man trodd undersjøiske tunneler har vært unntatt EU-reglene. Men nå er ikke dette sikkert, sier Espedal.

– Det kan vise seg at dette ikke er formulert godt nok inn i våre egne tunnelnormaler, slik at EU-kravene ikke er tilfredsstilt.

Skulle stått ferdig i løpet av ti år

I Nasjonal Transportplan (NTP) er det bevilget en milliard kroner til tunnelen under Boknafjorden, pluss prosjektmidler til å sette i gang arbeidet med å fjerne sju andre ferjestrekninger på E39 mellom Stavanger og Trondheim.

I løpet av 20 år er det meningen at denne strekningen skal være ferjefri.

Prisen for for den 25,5 kilometer lange tunnelen mellom Randaberg og Bokn er beregnet til vel 10 milliarder kroner . Byggetiden er på sju til åtte år.

Forventet bompris er nå rundt 300 kroner for personbiler og 900 for biler over 3,5 tonn.

– Svært overrasket

– Dette er ting som skulle ha vært avklart, så jeg er svært overrasket over at dette ikke er på plass nå, sier Tom Tvedt.

Han mener direktivet og sikkerhetsreglene er viktige, men at noen er for sent ute med å oppdage dem.

– Dette er ikke et regelverk som er innført nå nettopp. De ansvarlige har fått beskjed om å se på disse problemstillingene for lenge siden, for å unngå den forsinkelsen som varsles nå, sier han.

Rogfast skal binde sammen Sør- og Nord-Rogaland, og er svært viktig for næringslivet på begge sider av Boknafjorden.

– Dette betyr noe for hele vestlandet og hele Norge. Nærings- og persontrafikken i den størst voksende regionen i Norge blir forsinket. Det vil koste oss mye penger samfunnsøkonomisk, sier han.

Bokn-ordfører Kyrre Lindanger reagerer ikke like mye på forsinkelser, og venter på konklusjonen.

– Jeg synes naturligvis at det er uheldig dersom prosjektet blir utsatt, men jeg har ikke så sterke synspunkt på dette i denne fasen. Vi i kommunen sitter litt på gjerdet og avventer en avgjørelse fra direktoratet, sier Lindanger.