Hopp til innhold

– Nå må dyretorturen ta slutt

Det er ti år siden landbruksministeren krevde bedring i pelsdyrnæringen. Tiden er overmoden for å forby pelsdyroppdrett, sier leder i Rogaland Venstre.

Kjartan Lunde

Venstre og leder i Rogaland, Kjartan Lunde, vil forby pelsdyrhold.

Foto: Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet/NRK

– Oppdagelsen som er gjort nå viser igjen hvorfor vi må avvikle pelsdyrnæringen, sier Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre.

I går viste nye bilder fra norske pelsdyrfarmer at det fortsatt er omfattende skader på dyrene, til tross for ti år med løfter om bedring.

Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet tok seg inn på 24 norske pelsdyrfarmer over hele landet i sommer, og avdekket og dokumenterte noen av de verste forholdene de har sett så langt.

– Har forspilt sine sjanser

I juni ble det, under et uanmeldt tilsynsbesøk, gjort funn av døde dyr og dyr med alvorlige skader ved en pelsfarm i Sandnes.

I 2002 gav daværende landbruksminister Lars Sponheim pelsdyrnæringen ti år på å forbedre forholdene, men denne saken viser at lite har skjedd ti år etter, mener Lunde, og understreker at Venstre vil avvikle støtten til pelsoppdrett og forby næringen.

– Pelsdyrbransjen har forspilt sine sjanser og brutt avtalen Stortinget inngikk med bransjen om at det skulle oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode, sier Lunde.

En mink på en pelsdyrfarm i Telemark har mistet det ene benet. Kun er blodig stump er igjen.

VIDEO: Omfattende skader på pelsdyr.

– Representativt for næringen

Mer enn 500 000 mink og 300 000 rev slaktes ned hvert eneste år i norske pelsdyrfarmer.

– Denne siste oppdagelsen forteller oss at de forferdelige oppdagelsene som har vært de siste årene ennå finnes og de er representative for næringen. Vi må gjøre som våre naboland og legge ned hele industrien, sier Lunde.

– Nå må dyretorturen ta slutt. Tiden er overmoden for å forby pelsdyroppdrett. Senterpartiet og regjeringen har sviktet dyrene de siste syv årene de har styrt landbrukspolitikken, legger han til.

Samfunns- og myndighetskontakt Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag mener ikke bildene er representative for næringen.

– Vi har allerede et utall tiltak for å sikre god dyrevelferd. I forhold til den millionen pelsdyr som finnes på norske gårder, er dette tross alt, selv om det er grusomme bilder vi ser, få tilfeller. Det er viktig å sette dette litt i perspektiv, sier hun.