– Musikere flytter fra Stavanger

Flere av Stavangers musikere føler seg sviktet av politikerne og vil flytte fra byen for å få øvingslokaler.

Tou Scene

Etter planen skal Tou Scene inneholde øvingslokaler for lokale musikere.

Foto: Google Maps

Fredrik Sele

Fredrik Sele, Kulturlaboratoriet.

Foto: Privat

Flere musikere i Stavanger vurderer å flytte fra byen på grunn av mangel på øvingslokaler. Både Kulturlaboratoriet og Silketrykk, hvor flere band øver i dag, blir revet innen kort tid. Tou Scene skulle gi nye lokaler til bandene, men dette prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Nå føler badene seg sviktet av kommunen og ser til andre byer for å få bedre oppfølging.

– Det er ingen tvil om at andre byer klarer å lage levedyktige vilkår for musikere og kunstnere i en etableringsfase av karrieren sin, og det får vi ikke til i Stavanger, sier Fredrik Sele.

40 band havner på gata

Sele er en av initiativtakerne til Kulturlaboratoriet på Storhaug, et bygg der 10 band har øvingslokalene sine. Snart skal bygget rives av Stavanger kommune. Bandene blir da kastet ut, sammen med 30 band som øver i lokalene «Silketrykk». Ingen alternative øvingslokaler står klare, og flere band vurderer derfor å reise fra byen.

– Det tror jeg nok de gjør. Om det så betyr at de flytter til Sandnes eller Bryne så er det fremdeles ut av Stavanger, sier Sele.

Stavanger kommune har lovet å lage øvingslokaler for lokale band i Tou Scene. Et prosjekt som nå er utsatt på ubestemt tid.

– Jeg har ikke tillit til kommunen, og føler de holder oss for narr. 40 band står snart på gata. Det blir interessant å finne ut hvor de skal gjøre av seg, sier Helge Andre Hafstad, vokalist i det lokale metallbandet "Upskirts".

– Mer interessert i finere kultur

Helge André Hafstad, Upskirts

Helge André Hafstad, vokalist i Upskirts.

Foto: Privat / NRK Urørt

Hafstad føler kommunen ikke tar vare på det kulturlivet som finnes i den østre bydelen.

– De syns ikke at å ferdigstille Tau er verdt kronene, og har heller prioritert et konserthus til 1,2 milliarder. De har en høyere interesse for å få tak i finere kultur enn det som oppstår i Stavanger, føler jeg, sier han.

Odd Jo Forsell (H) sitter i kommunalstyret for kultur og idrett. Han synes det hadde vært synd om bandene forsvant, men føler kommunen har gjort sitt.

– Jeg er ikke enig i at vi ikke har tatt vare på de. Problemet er at vi må prioritere eldreomsorg, skole og barnehage i første rekke. Når det gjelder kultursektoren har vi tatt atelierene på Tou scene først, for det har det også vært behov for lenge, så kommer musikerne etter hvert, sier han.

Vurderer å selge deler av eiendommen

Kommunen har bevilget 40 millioner til oppussingen av Tou scene til nå. Det betyr at det mangler om lag 100 millioner. Ifølge Trond Lie som leder prosjektet «Nye Tou», vurderer kommunen nå å selge deler av bygget for å skaffe disse pengene.

– Alt etter hva en velger å selge kan det være det blir mindre plass til øvingslokaler og mindre plass til atelier, sier han.

Sele og Hafstad stiller spørsmål ved prioriteringene til Stavanger kommune.

– Jeg føler at i Oslo, Bergen og Kristiansand tar de mer vare på kulturen. Stavanger er et lite u-land her, sier Hafstad.

– Jeg syns man skal stille spørsmål ved prioriteringene når en bruker over to milliarder av våre skattepenger på en totalopprustning av en institusjon i Bjerksted, men ikke klarer de skarve 140 millionene en har tenkt å bruke på et øvingsfellesskap i forbindelse med Tau visjon, sier Sele.

Tou Scene

Tou Scene i østre bydel i Stavanger.

Foto: Google Maps