– Mer høyreekstrem vold enn før

Høyreekstreme terrorangrep har avtatt i Europa, men det er flere tilfeller av vold, trusler og trakassering retta mot flyktninger og minoriteter, ifølge ekstremismeforsker Tore Bjørgo.

Nynazister demonstrerer i Stockholm

Slike syn har blitt vanligere i Europa. Den høyreekstreme organisasjonen Nordiska motståndsrörelsen under en demonstrasjon i 2013 i Stockholm til støtte for sine meningsfeller i det greske politiske partiet Gyllent daggry.

Foto: JESSICA GOW / TT / NTB scanpix

Siden 1990 er cirka 300 personer drept av høyreekstreme aktivister i Vest-Europa, ifølge en undersøkelse utført av Jacob Aasland Ravndal ved C-Rex.

Og i land som Norge, Sverige, Tyskland og Russland er langt flere drept av høyreekstremister enn av islamistiske terrorister. Men der den islamistiske terroren har økt de siste årene i Europa, har høyreekstrem terror avtatt.

Samtidig er det stadig flere voldsepisoder som er særlig retta mot flyktninger og minoriteter. Vold som ikke er ment for å drepe.

– Det kan være overfall, brannstiftelse mot asylmottak hvor folk ennå ikke har flytta inn, sier Tore Bjørgo, leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (C-Rex).

Særlig de siste to årene med den økte tilstrømmingen av flyktninger, har det vært en kraftig økning av vold i mindre skala, sier ekstremismeforskeren.

Fra ekstremt til mainstream

Tore Bjørgo

Tore Bjørgo, leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (C-Rex)

Foto: NRK

Bjørgo mener det er viktig med mer kunnskap om de høyreekstreme miljøene her i landet. For ytre høyre-holdninger får større oppslutning, og hatkriminalitet er et større problem enn før – til tross for at færre blir drept.

– Det som var ekstremt før, har blitt mer mainstream nå. Ting som man ikke kunne si for 20 år siden, blir nå sagt fra offentlige talerstoler, sier forskeren, som onsdag skal snakke om temaet på samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger.

Hatefulle ytringer lå til grunn da en mann i Rogaland for et drøyt år siden ble pågrepet av politiet. Han ble senere dømt til å betale 15000 kroner i bot.

– Der er flere som ytrer seg, og flere som nærmer seg den grensen for hva som kan være hatefullt, sa politiadvokat Øyvind Haukland i Stavanger til NRK da saken rulla opp.

– Trenger oppdatert kunnskap

Bjørgo påpeker at ekstremismen endrer seg.

– Fenomenene og virkeligheten forandrer seg, så den kunnskapen vi hadde for 15 år siden gjelder i stor grad ikke lenger. Vi lever i et samfunn som stadig endrer seg, hvor ekstremismen endrer seg. Og derfor trenger vi stadig oppdatert kunnskap, sier han.

Norge er på grunn av 22. juli hardere rammet enn de fleste andre land når det gjelder høyreekstrem terror.

– Men vi har sett forholdsvis lite foreløpig av den mer omfattende, men mindre dødelige volden som har vært retta mot flyktninger og minoriteter, sier forskeren.