NRK Meny
Normal

– Markerer starten på slutten for næringen

Pelsdyrnæringen fortviler etter at et millionkutt i støtten til pelsdyrproduksjonen i går ble godtatt i årets jordbruksoppgjør. Kjartan Lunde i Venstre mener på sin side at kuttet er et stort skritt i riktig retning.

Kjartan Lunde

Kjartan Lunde i Rogaland Venstre ønsker full avvikling av pelsdyrnæringen, og mener at Staten nå går i riktig retning.

Foto: Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet/NRK

Fredag kom Staten og Norges Bondelag til enighet under forhandlingene i årets jordbruksoppgjør. Partene er enige om en jordbruksavtale med en ramme på 400 millioner kroner, noe som betyr 13 000 kroner til gjennomsnittsbonden.

Pelsdyrbøndene kommer derimot ut som oppgjørets tapere, etter at et 17,8 millioner stort kutt i støtten til pelsdyrproduksjon er godtatt. Det er fraktstøtten til pelsdyrfôr som kuttes.

– Det er fantastisk at hele fraktstøtten kuttes. Jeg tror det vil markere starten på slutten for pelsdyrnæringen i Norge, sier Kjartan Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre.

– Oppgjøret er en katastrofe

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag

Vi er svært skuffet og fortvilet over resultatet i jordbruksoppgjøret, sier Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Han har liten sympati med pelsdyrbøndene, som nå har store ekstrautgifter i vente.

Til NTB karakteriserer informasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag jordbruksoppgjøret som en katastrofe.

– Vi er svært skuffet og fortvilet over resultatet i jordbruksoppgjøret. Frakttilskuddet er et distriktstiltak som er av stor betydning for vårt husdyrhold. Det er nå eksempler på bønder som vil få en ekstrautgift på alt fra 200.000 til 350.000 kroner, sier Wormdahl.

Vil avvikle næringen

Lunde i Venstre ønsker at hele næringen avvikles til fordel for at pelsdyrbøndene omstiller seg til å satse på andre typer landbruk, eller andre næringer.

– Norges Pelsdyralslag produserer et luksusprodukt som ikke bidrar til matsikkerhet i Norge, og næringen bidrar ikke positivt til verken kulturlandskap eller til det biologiske mangfoldet, sier Lunde.

Han håper at regjeringen nå vil sende tydelige signaler om at en omstilling i næringen nå er nødvendig.

– Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt sine naturlige atferdsbehov, og på tross av gode intensjoner i næringen, viser det seg at det fortsatt er problemer med tanke på dyrevelferd, sier Lunde.