Hopp til innhold

Ville ikke godta regnskapet

Flere av transportselskapene til Johs Lunde har de siste årene fått påpakning for manglende kontroll og økonomisk styring.

Johs Lunde transport, Sola
Foto: Gunnar Morsund / NRK

Mandag kan flere av dem havne i skifteretten.

Selskapene eies i helhet av Johs Lunde Cargo Group. Sistnevnte selskap fikk så sent som i 2009 kritikk fra revisorselskapet PricewaterhouseCoopers som mente morselskapet ikke hadde tilfredsstillende intern kontroll og økonomisk styring i regnskapsåret 2008.

Ikke revidert

Et av datterselskapene som nå risikerer å gå konkurs er Johs Lunde Flytteservice AS. I forbindelse med revisjonen av selskapets regnskap for 2009 skrev revisjonsselskapet BDO:

«Fjorårets regnskap er ikke revidert av oss. På grunn av mangelfull dokumentasjon har vi ikke kunnet verifisere deler av inngående balanse. På grunn av svakheter i selskapets foretningsrutiner og intern kontroll har det ikke vært mulig å utføre de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å kunne uttale oss om fullstendigheten av de registrerte bilkostnader og leverandørgjeld. »

Brev

I stedet sendte revisjonsselskapet et brev til administrasjonen og styret i Johs Lunde Flytteservice. Regnskapet ble senere godkjent.

BDO AS er det sjuende revisjonsselskapet som Johs Lunde Flytteservice har brukt siden 1998.

Nordea


Morselskapet Johs Lunde Cargo Group hadde i 2009 driftsinntekter på 272 millioner kroner og et driftsresultat på minus 14 millioner. Året før var resultatet minus 28 millioner. Selskapet sto oppført med en gjeld på over 112 millioner kroner.

Nordea og SG Finans er de største kreditorene i Johs Lunde Cargo Group og har registrert panteheftelser på henholdsvis 100 000 000 og 50 000 000 kroner som ble utstedt i 2009 og 2010.

I fare

I følge Brønnøysundregistrene står Johs Lunde Cargo Group som eneeier av fem selskap innenfor transportbransjen, og har i tillegg en eierandel på 70 prosent i Johs Lunde Cargo Haugesund. Johs Lunde Cargo Group eies igjen av Johs Lunde gruppen som leverte inn konkursbegjæring onsdag 9. februar.

Les også Johs Lunde-gruppen er konkurs

Johs Lunde Kran Stavanger AS, Johs Lunde Cargo Haugesund AS, Johs Lunde Cargo AS, Johs Lunde Cargo Bergen AS og Johs Lunde Flytteservice AS står sammen med Johs Lunde Cargo Group alle i fare for å ende i skifteretten mandag. Like før helgen ble det åpnet konkurs i Johs Lunde Cargo Oslo AS.

Kritisk


Johs Lunde Kran Stavanger eies 100 prosent av et annet Lunde-selskap, Jærtransport AS. Sistnevnte selskap har også en lang rekke kritiske revisjonsmerknader de siste årene.

Johs Lunde Cargo Bergen har brukt fem ulike revisjonsfirma på ni år. Flere av dem har påpekt en rekke forhold etter å ha revidert regnskapene. I 2005 presiserte Bjørgvin Revisjon at det knyttet seg usikkerhet til den bokførte verdien av aksjer i datterselskap.

Utilfredsstillende

I 2008 påpekte PricewaterhouseCoopers manglende dokumentasjon og internkontroll og skrev blant annet:

«Selskapets ledelse har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll med virksomheten. Regnskap og løpende driftsrapportering samt etablering av rutiner for avstemming og dokumentasjon av kundefordringer og leverandørgjeld har ikke vært tilfredsstillende.»

Året etter var merknadene enda flere. I følge revisor forelå det ingen samlet oversikt over selskapets kostnader og heller ingen oversikt over selskapet eiendeler.