– Må få svar på hvorfor ulykken skjedde

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil vente på granskningsrapporten før han vurderer om regelverket for helikoptersikkerhet må endres som følge av ulykken.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er øverste sjef for helikoptersikkerheten i Norge.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er svært viktig at Luftfartstilsynet og Havarikommisjonen gjør en grundig jobb når det skjer en så tragisk ulykke, sier Solvik-Olsen.

Fagforeningen Safe sier de har fått flere bekymringsmeldinger knyttet til vedlikeholdet av helikoptrene som brukes på norsk sokkel. I tillegg slår Petroleumstilsynet fast at helikopterpiloter opplever økt press.

Helikopterstyrt ved Turøy

Helikoptervraket lå på 6–7 meters dyp.

Foto: Rune Meyer Berentsen

Samferdselsministeren understreker at den viktigste oppgaven er å ivareta sikkerheten.

– Vi har en god historie over mange år som viser at det er trygt å fly helikopter i Norge. Derfor kom denne ulykken som et sjokk på oss alle, sier Solvik-Olsen.

Hadde tekniske problemer

Kan fokuset på sikkerhet har blitt mindre siden slike ulykker nesten aldri skjer?

– Det er alltid en risiko, men det er ikke noe jeg har fryktet. Når jeg har reist rundt i ulike luftfartsmiljøer, ser jeg at sikkerheten blir ivaretatt på best mulig måte, sier han.

Eurocopter 225 har vært involvert i flere ulykker de siste årene, og alle helikopter av denne typen er nå tatt ut av drift inntil videre.

VG skriver lørdag at helikopteret som styrtet måtte avbryte en flyvning bare tre dager før ulykken skjedde.

Helikopter med grafikk

Ulykkeshelikopteret var av modellen EC225 Super Puma.

Foto: FOTO: KRISTOFFER RIVEDAL GRAFIKK: LOTTE CAMILLA HOLST-HANSEN

I tillegg har det også blitt kjent at ulykkeshelikopteret hadde fått utsettelse to ganger for service.

– Utsettelser blir gitt på bakgrunn av individuelle vurderinger, så her har ikke det hatt noe å si. Det er også strenge rutiner og daglige sjekker før helikoptrene får ta av, sier Solvik-Olsen.

Usikkert om det kommer endringer

Uavhengig av ulykken vurderer regjeringen nå om nye EU-regler innen luftfart skal tas inn i norsk lov.

– Norge har gitt mange innspill på hvordan vi mener dette regelverket bør være. Så får vi se om det blir aktuelt for oss å bruke dette, eller om vi skal beholde det norske regelverket. Vi vil ha det som er tryggest for de reisende, sier Solvik-Olsen.

Foreløpig er det ikke aktuelt å gjøre umiddelbare endringer i regelverket som følge av ulykken.

– Vi må først få svar på hvorfor dette skjedde. Så får vi ta nødvendige oppfølginger når vi vet hva som må gjøres, sier Solvik-Olsen.