– Lovverket er åpenbart ikke godt nok

Internasjonale regler tillater store skip å vaske tankene sine til havs. Resultatet er forurensede strender. Naturvernforbundet mener lovverket er utdatert.

Funn på Jærstrendene etter ryddeaksjon

Disse klumpene er trolig størknet parafin, som er et resultat av at store skip vasker tankene sine på sjøen. Nå vil Naturvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne endre lovverket som tillater tankvask til havs.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

På flere strender i Rogaland er det funnet gule klumper, som trolig er parafinvoks. Lignende klumper også funnet på strender i i Danmark, Tyskland og Storbritannia.

De stammer trolig fra store skip lastet med parafin, som vasker tankene sine til havs. Da havner rester av parafinen i havet, og det dannes klumper. Tankvasken er lovlig, så lenge den skjer minst 12 nautiske mil (22,2 kilometer) fra land.

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Silje Lundberg er leder i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

– Folk er blitt mer bevisste når det gjelder marin forsøpling, men lovverket er utdatert. Det henger ikke med. Når store tankskip har lov å kvitte seg med parafin på havet, er lovverket åpenbart ikke godt nok, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Kan skade dyrelivet

Mange ble forferdet da bildene av en hval med magen full av plastposer dukket opp tidligere i år. Langs hele kysten har folk engasjert seg i strandryddeaksjoner, spesielt for rydde plastavfall.

Klumpene av parafinvoks er ikke farlige for mennesker, og kan ifølge Jæren friluftsråd håndteres som vanlig søppel. Men det betyr ikke at de ikke kan være skadelige for dyr og fugler.

Derfor mener Lundberg i Naturvernforbundet at Norge må være sitt ansvar bevisst.

– Tankvask til havs er helt klart et større problem internasjonalt, men vi kan ikke bidra til å forverre problemet, sier hun.

Anna Kvam i Miljøpartiet De Grønne

Anna Serafina Kvam er politiker for Miljøpartiet De Grønne i Rogaland.

Foto: CF-Wesenberg

– Gigantproblem

Også Anna Kvam i Miljøpartiet De Grønne i Rogaland mener det er grunnlag for å vurdere de internasjonale reglene. Hun mener regjeringen bør engasjere seg i saken.

– Disse gule klumpene er én av mange ting som viser at marin forsøpling er et gigantproblem. Vi trenger lover som både begrenser utslipp av stoffer som er farlige for mennesker – og for livet i havet, sier hun.

Det er anslått at 15 prosent av alt marint søppel når strendene, mens 15 prosent flyter på havet. Det betyr at hele 70 prosent synker til havbunnen. Flere kilder bruker disse tallene, blant annet den statlige nettsiden Miljøstatus.

Mye vi ikke ser

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) viser til at Miljødirektoratet nå utreder en rekke tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av plast.

– Er du tilfreds med det eksisterende, internasjonale lovverket som tillater tankvask til havs?

– Norge, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Danmark, Sverige og Spania tok opp dette problemet i miljøkomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon i 2015. Vi foreslo at de gjennomgikk regelverk og andre tiltak for å hindre utslipp av parafinvoks og andre lignende stoffer. Det er enighet om å løse dette problemet og for tiden arbeides det med regelverket, som skal være klart i 2019, svarer Helgesen i en e-post til NRK.