Hopp til innhold

– Stortinget har lovet en human asylpolitikk

SV-politikeren som leder støttegruppen for familien til Neda Ibrahim (12) fortviler over nattens politiaksjon som sendte fire asylbarn ut av landet. Også Trine Skei Grande (V) etterlyser samsvar med Stortingsmeldingen om barn på flukt.

Dima, Zoher og Neda Ibrahim - våren 2012.

Dina, Zoher og Neda Ibrahim på Dale asylmottak våren 2012. Etter ti år i Norge er de på vei til Jordan.

Foto: Tine Poppe

– Jeg fikk sjokk. Jeg trodde ikke det kunne skje. Jeg trodde ikke vi i dette landet behandlet folk som hører til her på denne måten, sier Heidi Bjerga.

SV-politikeren som leder støttegruppen for Neda og familien Ibrahim er svært opprørt etter at politi knuste ruten i inngangsdøren til huset til familien i natt, og sendte dem ut av landet. Etter ti år på Dale asylmottak i Sandnes er firebarnsfamilien på vei til Jordan.

– Ingen bor på er asylmottak i ti år hvis de ser en annen utvei for ungene sine. Ungene hører til her, og foreldrene har vært desperate. Det handler om fremtiden for ungene deres, sier Bjerga.

– Ikke relevant om de oppga feil informasjon

Snart 12 år gamle Neda Ibrahim og familien hennes har bodd på Dale asylmottak i Sandnes i ti år. Familien har fått avslag på opphold fra Utlendingsnemnda seks gangen, og fikk endelig avslag på asylsøknaden i fjor.

Familien kom til Norge som statsløse palestinere fra Irak i 2003. Faren Said Ibrahim er siktet for å ha misledet norske myndigheter ved å oppgi falsk identitet. I slutten av mars ble han arrestert av norsk politi da de fant et jordansk pass i familiens bolig.

Bjerga mener det er lite relevant.

– Jeg har ikke sett deres papirer, og hvor de kommer fra, og helt ærlig synes jeg ikke det er viktig. En gjør slik fordi en er desperat og ikke ser en fremtid. De har villet gi en fremtid til barna sine. Nå har vi tatt ifra dem hele det håpet, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Heidi Bjerga, leder av støttegruppen for Neda om at famlien er sendt ut av landet.

VIDEO: Heidi Bjerga, leder av støttegruppen for Neda. Foto: Thomas Halleland/NRK.

Har lovet en mer human asylpolitikk

Stortingsmelding 27 om «Barn på flukt» kom i fjor sommer. Der står det at dagens praksis overfor de lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon, og at hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

– Sentrale myndigheter har lovet en mer human asylpolitikk. Det som skjedde i natt tyder på det motsatte, sier Bjerga.

Trine Skei Grande

Venstreleder Trine Skei Grande.

Foto: NRK

Utsendelsen av Neda vekker reaksjoner også blant andre partier på Stortinget.

– Konsekvensene av regjeringens politikk er at vi nå deporterer barn som har levd i Norge i ti år. Barn skal ikke straffes for sine foreldres gjerninger, men det er nettopp det som skjer nå, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

– Det er hjerterått og inhumant å deportere barn som har levd i Norge i ti år, uavhengig av hva foreldrene måtte ha gjort, sier partiets stortingskandidat fra Nedas hjemfylke, Rogaland, Iselin Nybø.

Vil ha lovendring

Den 21. desember 2012 falt en dom i Høyesterett der to asylsøkerfamilier fikk endelig avslag på søknaden om opphold i Norge. I begge familiene var det barn som hadde bodd i Norge i mange år. Utlendingsnemnda, som håndhever norsk innvandringspolitikk, hadde tidligere avslått asylsøknad fra de to familiene.

Høyesterett ga med dommen sin støtte til norsk innvandringspolitikk vedtatt av Stortinget. Mange mener at styresmaktene og Høyesterett i dette tilfellet bryter FNs barnekonvensjon, som sier at barnas beste skal telle foran andre hensyn.

– Jeg er oppgitt over at regjeringen ikke vil endre regelverket slik at barns beste får tyngre vekt i utlendingssaker. Det blitt slått fast, både gjennom dom og uttalelser fra forvaltningen, at det ikke har skjedd eller vil skje en endring i praksis i tråd med stortingsflertallets ønske. Derfor må forskriften endres for å sikre en praksis i tråd med flertallets ønske, der hensynet til barns beste veier tyngre enn innvandringsregulerende hensyn, sier Skei Grande.

Ventet på rettssak

Familien Ibrahims advokat Arild Humlen har stevnet staten ved Utlendingsnemnda for å få en rettslig vurdering av nemndas avgjørelse i denne saken. Den saken skulle opp til høsten.

– Advokaten har bedt om midlertidig forføyning. Det betyr at de skulle få vite at de var trygge i landet frem til rettssaken ble behandlet, men det var de tydeligvis ikke, sier Bjerga.

Nå håper hun at rettssaken fortsatt blir noe av.

– Jeg har blitt godt kjent med en fantastisk familie med foreldre som har kjempet for at barna deres skal få en fremtid. Jeg håper vi ser dem igjen. De hører til her, sier hun.

Ibrahim barna i nærområdet til hjemmet sitt på Dale asylmottak - Dina, Neda, Nael og Zoher.

Ibrahim-barna i nærområdet til hjemmet sitt på Dale asylmottak – Dina, Neda, Nael og Zoher. I natt ble de sendt ut av landet.

Foto: Tine Poppe