NRK Meny
Normal

– Nytorget bør bygges rundt kulturhusene

Dagens planer om nytt tinghus på Nytorget i Stavanger betyr trolig at Metropolis og Rogaland kunstsenter må vekk. Kunstmiljøet i byen viser til Hamar, som gjorde det motsatte.

Nytorget i Stavanger

– Der Stavanger nå tar utgangspunkt i parkeringsanlegg og tinghus, har Hamar startet med kunsten. Der har vi noe å lære, sier Torunn Elisabeth Larsen, fagansvarlig ved Rogaland kunstsenter.

Torunn Elisabeth Larsen

Torunn Elisabeth Larsen, fagansvarlig ved Rogaland kunstsenter, ønsker at de eksisterende kulturhusene på Nytorget skal videreutvikles, og ikke flyttes.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun var en av mange som møtte opp på Metropolis da Nytorgets fremtid nok en gang ble diskutert fredag morgen. Med dagens planer om tinghus og parkeringsanlegg, må kulturhusene Metropolis og Rogaland kunstsenter finne nye lokaler.

– Jeg ønsker et kulturhus her. De to kulturhusene som er her må flytte fra Nytorget, men det burde vært motsatt. De burde heller blitt satset på, sier hun.

Kunsten kom først

Berit Andersen

Medvirkning fra både barn, unge og voksne har bidratt til at Stortorget i Hamar ser ut som det gjør i dag, forteller Berit Andersen i Hamar kommune.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Stavanger kommune inviterte til Kulturdialog på Metropolis på Nytorget for å hente inspirasjon fra Hamar, der Stortorget med nytt kulturhus sto ferdig for kun ett år siden. I 2013 fikk Hamar kommune Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling.

– Da vi startet planleggingen, var det med tanke på at kunsten skulle komme først. Kulturfokuset var viktigst, fortalte Berit Andersen, kulturrådgiver i Hamar kommune.

Stortorget i Hamar

Stortorget i Hamar tiltrekker seg folk med uteservering og kulturarrangementer. Det vil Stavanger la seg inspirere av.

Foto: Mette Finborud Børresen

Å styrke Hamars identitet som «innlandshovedstad» var et av premissene for utviklingen. Og innbyggerne i Hamar bidro.

– Vi har blant annet hatt godt besøkte folkemøter om byutvikling. Vi involverte også alle skolene gjennom den kulturelle skolesekken, og trakk vi inn ungdom som sa sin mening om hvordan byen bør være, sier Andersen.

– Kulturvirksomheter på spill

Fieke Verschueren

– Utviklingen av torget i Hamar er relevant og interessant for oss, sier Fieke Verschueren i Stavanger kommune.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bystyret i Stavanger har vedtatt at Nytorget skal styrkes som kulturtorg.

Med flere hundre parkeringsplasser og nytt tinghus i planene, er likevel mulighetene store for at ungdoms- og kulturinstitusjonene på torget må flyttes.

– Måten de har gjort det på i Hamar er relevant og interessant for oss. Det handler ikke bare om et torg, men om en kulturvirksomhet. Her på Nytorget står kulturvirksomheter på spill i forbindelse med det nye tinghuset, sier Fieke Verschueren, prosjektleder i Stavanger kommune.

Til høsten setter kommunen i gang en åpen plan- og idékonkurranse for utviklingen av Nytorget. Konkurransen avsluttes i februar neste år, men arbeidet med å fornye Nytorget starter ikke før tidligst 2018.