– Halvparten av alle kronisk syke bruker medisinene sine feil

Apotekforeningen frykter konsekvensene av at 30 til 50 prosent av alle kronisk syke misforstår eller mangler informasjon om medisinering. Derfor har de startet en informasjonskampanje.

Bente Bjordal Tesaker

Apoteker Bente Bjordal Tesaker ser ofte at pasienter bruker medisinene sine feil.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Vi opplever stadig vekk at folk ikke har fått med seg hvordan eller når medisinen skal tas. Det er enkle ting som er veldig viktig for medisineringen, sier apoteker Bente Bjordal Tesaker.

Hun jobber på Vitusapotek Løven i Stavanger sentrum og må ofte ta en ekstra telefon til legen som har skrevet resepten som kunden har med seg.

– Kanskje har de ikke fått tilstrekkelig informasjon, eller fått med seg informasjonen. Vi opplever også at legen ikke har vært oppmerksomme på andre medisiner som pasientene bruker, og det kan oppstå interaksjoner. Da hender det at vi må ta en telefon til legen og gjøre de oppmerksomme på det, sier hun.

Halvparten av de kronisk syke følger ikke legens anbefaling

Per Kristian Faksvåg

Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen.

Foto: Apotekforeningen

– Det er en samfunnsutfordring at så mange bruker medisinene feil, med de konsekvensene det kan få, sier Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen.

30–50 prosent av dem som bruker legemidler for en kronisk sykdom følger ikke legens anbefaling, viser tall fra Verdens helseorganisasjon.

– Det kan være mangel på informasjon eller at informasjonen er misforstått eller glemt. Det kan være mange legemidler å holde rede på. Noen kan glemme å ta legemiddelet eller ta feil dose. Noen slutter også på grunn av ubehageligheter at man ikke ser viktigheten av å følge behandlingen, sier han.

– I Norge i dag er det 1,1 million mennesker som bruker fire legemidler eller mer, og veldig mange av dem er gamle mennesker. Å holde rede på fire til fem legemidler kan være en utfordring for enhver, legger han til.

Les mer helserelatert stoff:

– Kan i verste fall dø av feil medisinering

– Det gjelder mange forskjellige typer medisiner, som for eksempel antibiotika og blodfortynnende, og andre medisiner som det er viktig å bruke riktig, sier Bjordal Tesaker.

5–10 % av alle akuttinnleggelser på norske sykehus skyldes feil legemiddelbruk, ifølge Apotekerforeningen.

– Det er først og fremst farlig for den enkelte pasient som kan få bivirkninger, nedsatt livskvalitet og i verste fall dø av behandlinger hvis man ikke følger den på riktig måte, sier Faksvåg.

Kampanje for mer informasjon

Apoteker over hele landet er dette året i gang med en kampanje som skal veilede folk som har begynt med nye blodfortynnende medisiner.

– Bakgrunnen var at legemiddelverket uttrykte bekymring i overgangen fra den blodfortynnende medisinen Marewan, til nye og moderne medisiner. Vi lagde en strukturert samtale til alle pasienter som skal begynne med de medisinene. Det er for å styrke pasientens forståelse av behandlingen og gjenta og forsterke legens budskap, sier Faksvåg.

Han mener kampanjen har vært er viktig for å opplyse folk om riktig medisinbruk.

– Vi ser at antall bekymringer, bivirkninger og spørsmål tilknyttet behandlingen går ned når de får en tettere oppfølgning, sier han.

Les mer helserelatert stoff:

– Flere må samarbeide mer

– Det er vanskelig å si at det er noen sin feil. Vi prøver å gi all informasjon som pasienten behøver, men noen ganger har vi ikke all informasjonen om medikamentbruk, og legen klarer kanskje ikke alltid å få med seg alt, og kanskje har de ikke verktøyene for å få med seg alle interaksjonene på legekontoret, sier Bjordal Tesaker.

Derfor mener Apotekforeningen at slike kampanjer bør bli vanligere.

– Vi mener at dette er et betydelig samfunnsproblem hvor apotekene bør få en mer sentral oppgave i en mer systematisert veiledning av riktig legemiddelbruk, sier Faksvåg.

– Hele behandlingskjeden må samhandle bedre. Legene, sykehuset og apotekene har et felles ansvar, legger han til.

Bente Bjordal Tesaker

Bente Bjordal Tesaker mener det må bli mer samarbeid mellom apotekene, sykehusene og legene.

Foto: Magnus Stokka / NRK