Venstre: – Kommuner må få vindpenger

Kommuner som har vindkraftanlegg, bør også få inntekter fra vindkraftproduksjonen. Det fastslår Venstre, som mener at ulempene vindkrafta fører med seg for innbyggerne, bør premieres.

Høgjæren vindmøllepark

En av vindmøllene i Høgjæren vindmøllepark, som ligger i kommunene Time og Hå. Venstre vil at vertskommunene skal få mer igjen for ha å møllene.

Foto: Tor Helge Haugland / NRK

På dager med riktig vindretning går det an å høre lyden av vindmøllene på Jæren langt borte. Det er ikke alltid populært. Heller ikke er det alle som synes vindmøller på 50–60 meters høyde over jærlandskapet er noe særlig forskjønning av området.

Disse ulempene mener førstekandidat for Venstre i Rogaland, Iselin Nybø, bør premieres:

Iselin Nybø (V)

Iselin Nybø, Venstres førstekandidat i Rogaland.

Foto: Mari Halvorsen

– De kommunene der vi setter opp vindmøller – de opplever et omfattende inngrep. Estetikken blir annerledes, de opplever ulemper med bråk og begrensninger av hytteområder. Vi mener at de kommunene som gjør dette bør få noe igjen for det, sier hun.

Som vannkraftkommuner

Slik er det for vannkraftkommuner i dag, og slik skal det bli for vindkraftkommunene, dersom det blir ny regjering med Venstre på laget til høsten, mener Nybø:

– Det er en veldig god sammenligning. For mange av kommunene som har vannkraft, har blitt veldig rike på kraften, sier hun.

Rødgrønne imot

Men en samlet opposisjon på Stortinget var ikke nok. Det rødgrønne flertallet gikk imot, da saken var oppe til avstemming før sommeren.

Det har også varaordfører i vindkraftkommunen Hå, fått med seg. Sveinung Lode (Sp) er imidlertid enig i vedtaket.

– Det er alltid hyggelig med ekstra inntekter til kommunene, men vi regner med at de på Stortinget hadde sine grunner for å gå imot dette nå.

Betaler avgift

Jærkommunene Hå og Time har uansett funnet en annen løsning. Høgjæren vindpark, som utbyggeren der heter, betaler en årlig frivillig avgift til kommunene, for å få lov til å driva vindkraftanlegget:

– De betaler tre millioner kroner – 1,5 millioner til hver kommune. Disse pengene har vi øremerket til miljøtiltak, som utskiftning til mer energivennlig gatebelysning og slikte ting, sier Lode.

Mens Time og Hå får tre millioner kroner i frivillig betaling på deling i året, regner Bjerkreim kommune med å få inn mellom 20 og 25 millioner kroner i eiendomsskatt, når den seks ganger så store vindparken kommer i drift der.

– Trengs insentiver

Uansett så vil Venstre og resten av opposisjonen at kommunene skal få bedre betalt. I alle fall vil de det nå, før finansdepartementet har tatt tak i saken:

–-Jeg tror kommunene kan bruke disse pengene på en veldig fornuftig måte. Det viktigste er at vi får insentiver som gjør at det er lettere å få kommuner til å si ja til å ha vindmøller – det er det som er hovedpoenget, fastslår Nybø i Venstre.

Flere nyheter fra Rogaland