NRK Meny
Normal

– Kommunen brøt ikke barnevernloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil ikke gå videre med den såkalte Tyrkia-saken.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) kommer ikke til å gå gjøre noe i den såkalte Tyrkia-saken.


I 2006 fikk en Stavanger-familie hentet hjem sine to fostersønner fra Tyrkia, selv om tyrkiske myndigheter hadde nedlagt utreiseforbud for de norsk-tyrkiske guttene. I desember ble det gjennom Stavanger Aftenblad kjent at Stavanger kommune betalte minst 500.000 kroner for aksjonen.

– Spesiell

I følge ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge i BLD har Statens helsetilsyn konkludert med at kommunen ut fra barnevernloven ikke har begått noe lovbrudd. Helsetilsynet har derfor ikke myndighet til å følge opp saken overfor Stavanger kommune, og BLD anser saken som avsluttet fra deres side.

– Rapporten viser at det ikke er gjort noe galt i forhold til barnevernloven. Da har ikke vi grunnlag for å gjøre noe mer, sier Hauge til NRK.

Han mener saken er spesiell.

– Jeg har aldri vært borti en lignende sak, sier han.

Andre kan ta saken videre

Selv om departementet ikke går videre med saken, kan andre instanser vurdere andre sider ved saken. BLD forholder seg kun til barnevernloven, og har ikke vurdert bruddet på utreiseforbudet.

Stavanger kommune kan ikke redegjøre for bruken av 280.000 kroner. Det har vært spekulert i at pengene kan ha blitt brukt til korrupsjon, men BLD har heller ikke vurdert dette.

– Jeg vil ikke gå inn på andre instansers lovverk, men saken er avsluttet fra vår side, sier Hauge.