– Kåre Nilsen har det bedre enn på lenge

For første gang siden tilståelsen, skal Kåre Nilsen forklare seg i retten i det som omtales som Norges største innsidesak.

Odd Rune Torstrup

Forsvarer Odd Rune Torstrup sier at hans klient er lettet over å fortelle sin versjon av saken.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Kåre Nilsen har gitt politiforklaringer over 495 sider, så det sier seg selv at det er svært omfattende materiale, sier forsvarer Odd Rune Torstrup.

Den såkalte innsidesaken tok en uventet vending, da Nilsen i forrige måned tilsto medvirkning til kursmanipulasjon. Tidligere denne uken innrømmet han også medvirkning til innsidehandel.

– I grove trekk har han tilstått hele tiltalen, unntatt ett forhold. Han gir uttrykk for at det først var snakk om uaktsom medvirkning, men at det etter hvert gled over i en villet handling, sier Torstrup.

– Åpenbart opplysninger av interesse

Mandag skal Nilsen, som er svoger til hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen, forklare seg i Gulating lagmannsrett for første gang siden tilståelsen.

– Det blir opp til ham om han ønsker å svare på spørsmål eller ikke. Vi får ta dagen som den kommer, sier forsvareren.

Vil det komme noen overraskelser i forklaringen?

– Det er ikke rett av meg å foregripe dette, men det har vært viktig for Kåre Nilsen å legge kortene på bordet, og fortelle sin versjon av saken. Det er åpenbart opplysninger av interesse her for påtalemyndigheten og for ham selv.

– Han føler en lettelse

Kåre Nilsen er nå varetektsfengslet i åtte uker som følge av tilståelsen.

– Han har blitt godt tatt vare på i fengselet. Han lever et regelmessig liv, der han spiser, sover og trener. Han gir uttrykk for at han har det bedre enn på lenge. Han føler en lettelse over å kunne stå frem med sin historie, sier Torstrup.

Alle de andre tiltalte nekter straffskyld. Aktor Birgitte Budal Løvlund har tidligere sagt til NRK at hun ikke vil uttale seg om hva tilståelsen vil bety for de andre tiltalte. Det vil heller ikke Torstrup.

Regner med strafferabatt

– Jeg har ikke noe forhold til om de andre er skyldige eller uskyldige. Det er opp til retten å vurdere. Mitt anliggende er Kåre Nilsen og hans sak, og for ham har det vært rett å gi en ny politiforklaring, sier forsvareren.

I tingretten ble Nilsen dømt til seks års fengsel, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon, og for medvirkning til to tilfeller av innsidehandel. Torstrup sier at de regner med at tilståelsen vil bety redusert straff.

– Det ligger i sakens natur at han har tilstått fordi han ønsker en tilståelsesrabatt, sier Torstrup.