– Kan ikke garantere Gladmat i 2013

Gladmat-festivalen i Stavanger ber nå aksjonærene sine om økonomisk hjelp.

Matfestivalen, som måtte reddes fra konkurs etter høsten i fjor, ber nå aksjonærene om et bidrag på 5000 kroner per aksje.

Den økonomiske situasjonen er alvorlig, skriver Gladmats styreleder Cornelius Middelthon til selskapets aksjonærer ifølge Aftenbladet.

Trenger 250.000

Cornelius Middelthon

Cornelius Middelthon er styreleder i Gladmat.

Foto: Stavanger kommune

– Vi ber om litt bistand i en litt vanskelig tid etter årets festival. Vi hadde en fantastisk festival med 250.000 publikummere, men vi har et mindre underskudd som vi må rydde opp i før vi går videre med neste års festival, sier Middelthon til NRK.

Han forklarer at hvis aksjonærene betaler 5000 per aksje vil det utgjøre 250.000 kroner.

– Gladmat er tuftet på et litt skjørt grunnlag. Spørsmålet er hvordan eierne, sponsorene og det offentlige nå kan bygge et litt sterkere fundament slik at vi kan utvikle festivalen og slippe å vurdere om budsjettet holder annet hvert år, sier han.

– Ikke nok sponsorer

Hva er årsaken til dette underskuddet?

Mona Vervik, gladmatsjef

Mona Vervik er daglig leder i Gladmat.

Foto: Morten Wiik Larsen / NRK

– Vi har prøv å holde prisene nede for utstillerne, vi har ikke vært flinke nok til å få inn sponsorer, samtidig så har det offentlige tilskuddet stått stille. Der er vi nødt til å gjøre en jobb. Plan 1 er å komme i mål i år, plan 2 er å lage en flott festival i 2013 og plan tre er å presentere en ny strategi for årene videre der vi opprettholder og utvikler Gladmat-festivalen.

– Vi arbeider for å lage en svært god festival også i 2013. Det er målet, sier daglig leder i Gladmat AS, Mona Vervik.

Hun kan ikke gi en garanti for at det blir festival til sommeren.

– Garanti kan jeg ikke gi, men vi har satt igang en rekke tiltak for å komme i gang og kunne se fremover, sier hun.