NRK Meny
Normal

– Innsatsen mot økonomisk kriminalitet er ganske formidabel

Rogaland politidistrikt brukte enorme ressurser i kampen mot økonomisk kriminalitet i fjor. Politimesteren mener dette er politiets bidrag til å ta vare på velferdsstaten.

Ledelsen ved Rogaland politidistrikt

Rogaland politidistrikt brukte enorme ressurser i kampen mot økonomisk kriminalitet i fjor. Onsdag presenterte ledelsen resultatene av arbeidet,.

Foto: Cecilie Berntsen / NRK

– Hvis en ganger opp antall uker i retten, stort sett med mist to aktorer, og etterforskningskapasitet, så ser en at innsatsen mot økonomisk kriminalitet er ganske formidabel, for ikke å si veldig stor.

Les også: Ni års fengsel for Acta-gründer

Det sa politimester Hans Vik på pressekonferansen til der han oppsummerte arbeidet i Rogaland politidistrikt det siste året.

Aktoratet i innsidesaken mot Ingebrigtsen

Den såkalte innsidesaken gikk åtte måneder i lagmannsretten i fjor. Bildet viser aktoratet i saken.

Foto: Erik Waage / NRK

Politimesteren viste til Innsidesaken som gikk åtte måneder i lagmannsretten og som er anket til Høyesterett. Politiet arbeidet og med den såkalte vingrossisten-saken fra Sandnes som det er satt av åtte uker til i retten, en stor økonomisak i byggebransjen og enda en stor sak som kommer for retten til våren som og handler om økonomisk kriminalitet.

Forsvare fellesgodene

Vik forsvarer den omfattende bruken av ressurser til kampen mot denne formen for forbrytelser.

Les også: Innsidesaken satte familielivet på vent i fem år

– Det mener vi er rett. Vi mener og at det er helt i henhold til nasjonale prioriteringer. Det handler om å ta vare på, forvalte og forsvare fellesgodene. Dette er jio kriminalitet som angriper fellesgodene. Vi må ta vare på velferdsstaten og dette er vår bidrag, sa Vik.

På pressekonferansen i formiddag presenterte politiet en omfattende oversikt over kriminaliteten i distriktet i 2015.

Hans Vik, Gøril Våland

Politimester Hans Vik og visepolitimester Gøril Våland presenterte resultatene av arbeidet i Rogaland politidistrikt på pressekonferansen onsdag formiddag.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Færre tyverier, mer vold

Denne typen kriminalitet blir det mindre av: Vinningsforbrytelser, narkotikasaker og trafikkforseelser.

Dette blir det mer av: Økonomisk kriminalitet og vold.

Årsaken til nedgangen i tallet på vinningsforbrytelser er kraftig reduksjon i tallet på tyverier fra bil og færre ran. Derimot er det flere tyverier fra bolig og fra personer på offentlig sted.

Ti fakta om kriminaliteten i politidistriktet i 2015:

  • Det ble ilagt 433 besøksforbud i 2015. Langt flere enn de forrige årene.
  • 34 personer ble anmeldt for kjøp av sex, mer enn dobbelt så mange som i 2014.
  • Politiet rykket ut med våpen 222 ganger. En liten økning fra 210 i 2014.
  • Nødtelefonen (112) fikk 35 000 oppringninger.
  • 2713 anmeldelser kommer i kategorien «annen kriminalitet». Dette kan være ordensforstyrrelser, brudd på taushetsplikt, diskriminering eller krenkelser av privatlivets fred.
  • Bare 0,4 prosent av anmeldelsene handler om miljø.(Forurensning, fredning, dyrevelferd og ulovlig fiske.)
  • Det var 202 anmeldelser for kjøp, besittelse og bruk av doping. 52 flere enn året før.
  • Det ble anmeldt 89 voldtekter mot 67 i 2014.
  • 751 anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted er en kraftig økning fra 547 året før.
  • Det var 373 anmelder for grove tyverier fra bolig, mer enn enhver dag i 2015.