– Fred A. Ingebrigtsen fungerte som «pengebinge» for de medtiltalte

Påtalemyndigheten i innsidesaken mener Fred A. Ingebrigtsen stadig stilte økonomisk sikkerhet for de medtiltaltes aksjehandel. – Ren spekulasjon, der risikoen er meget høy, sier aktor Birgitte Budal Løvlund.

Fred A. Ingebrigtsen

Fred A. Ingebrigtsen måtte høre lydopptak av seg selv om en av de andre tiltalte i innsiderettssaken tirsdag. Det var Ingebrigtsen som stilte med pengene når de medtiltalte skulle handle aksjer, mener påtalemyndigheten.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Birgitte Budal Løvlund

Aktor i saken, statsadvokat Birgitte Budal Løvlund.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Etter en dag med habilitetsvurderinger av dommer og aktor i innsidesaken, fortsatte rettssaken med påtalemyndighetens innledningsforedrag tirsdag,

Regelverket for og beskrivelser av aksje- og verdipapirhandel er ukjent for de fleste, og aktor, statsadvokat Birgitte Budal Løvlund må bruke mye tid på å forklare begreper for retten.

– Dette er ren spekulasjon, der risikoen er meget høy, sier hun om måten Ingebrigtsen og de medtiltalte gjorde handlene hun til nå har kommet inn på.

Spilte av telefonsamtaler

– De tiltalte hadde ved flere anledninger udekkede marginkrav (for liten sikkerhet for aksjene de allerede hadde kjøpt eller skulle kjøpe, journ.anm.). Ingebrigtsen fungerte som en likviditetsreserve – en pengebinge – i forbindelse med investeringene gjort i de medtiltaltes navn, sier Budal Løvlund.

Aktor også spilt av flere telefonsamtaler Ingebrigtsen og en av de andre tiltalte har hatt med sine aksjemeglere. Alle meglerhus er pålagt å ta opp telefonsamtaler med investorer.

Påtalemyndigheten mener dermed Ingebrigtsen stilte med ny kapital når aksjenes verdi svingte på en slik måte at sikkerheten de medtiltalte hadde stilt, ble for lav.

«Jeg kan få så mye penger som jeg overhodet gidder»

En av telefonsamtalene, der Ingebrigtsens 57 år gamle halvbror ringer sin aksjemegler, bekrefter i det minste at mannen har reserver ett eller annet sted, og at han ikke handler som enkeltperson.

«La meg si det på denne måten: Tilgangen, det jeg kan låne, for å si det på den måten. Jeg kan få så mye penger som jeg overhodet gidder», sier 57-åringen etter at megleren har gitt uttrykk for at handelen han blir bedt om å gjøre er helt på grensen.

«Jeg skjønner ikke helt at det kan være lurt, altså. Jeg synes nesten det er galskap å ta så mye», har megleren allerede sagt.

«Jeg har beskjed om»

I løpet av samtalen, og de to andre 57-åringen har med megleren den dagen, truer han megleren indirekte med å bytte meglerhus dersom handelen ikke gjøres slik han ønsker. 57-åringen gir flere ganger uttrykk for at han samarbeider med eller handler på vegne av noen.

«Jeg har beskjed om at jeg skal bare fortsette å kjøpe» og «Jeg vil gjerne vite om det er problemer med at vi kjøper oss opp», er blant utsagnene han kommer med.

Det er satt av fem dager til innledningsforedraget, altså påtalemyndighetens framlegging av saken mot de tiltalte. Fred A. Ingebrigtsen og seks andre menn står tiltalt for ulovlig handel med Acta-aksjer. Ingen erkjenner straffskyld i saken.