– Idyllen i Stavanger forsvinner

Byentusiaster i Stavanger mener politikerne i oljebyen har overlatt sentrumsutviklingen til kapitalkreftene. Den historiske trehusbyen ødelegges bit for bit, mener kritikerne, og også byantikvaren er bekymret.

Gamle Stavanger

Trehusbyen Stavanger står på Riksantikvarens liste over kulturmiljøer med nasjonal interesse, og prioriteres i kulturminneplanen.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Jeg er helt rystet. Her går Høyre og kompani inn for kapitalkreftene i full fart, og de glemmer å ta vare på Stavangers sjel, sier Thomas Middelthon, styremedlem i foreningen Vårt Stavanger.

Thomas Middelthon

Thomas Middelthon i foreningen Vårt Stavanger.

Foto: Eirin Larsen / NRK
Byantikvar Anne Merethe Skogland

Anne Merethe Skogland er byantikvar i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Skisse av Smart hotel Skansen

Foreløpig skisse av Smart hotell Skansen på Holmen.

Foto: Alliance Arkitekter

Han mener det brede politiske flertallet er i ferd med å rasere den byen han elsker.

– Håper de vet hva de gjør

– Jeg håper de vet hva de gjør. Jeg er bekymret dersom vi ikke får en større diskusjon, sier byantikvar i Stavanger, Anne Merethe Skogland.

De siste månedene har hun flere ganger blitt overkjørt av politikerne. Hun vil bevare Stavangers særpreg, som er 8000 trehus i småskala, arbeiderboliger som forteller historien om et fattig tettsted som ble by på sild og skipsbygging.

– Dette er mot Riksantikvarens mening. Det er helt vilt. Tar man bit for bit av byens gamle hus, forsvinner også idyllen i Stavanger bit for bit, sier han.

– Endrer dominansen i bybildet

De siste månedene har Skagenfondene fått ja til å bygge en etasje på kontorbygget overfor Domkirken, til tross for innsigelser fra både Riksantikvaren, Kirken og Fortidsminneforeningen. Utstyrsforretningen Norem Baade skal rives for å gi plass til kleskjeden Zara, selv om Byantikvaren ville bevare den tidstypiske fasaden. Og på Holmen skal fem gamle hus rives, for å bygge et storhotell, selv om fylkeskommunen har varslet innsigelse.

– Fra mitt synspunkt synes jeg Holmen-prosjektet er minst to etasjer for høyt. Det som da skjer er at når det først kommer opp så høye hus er det det som blir retningslinjene for det som bygges nytt. Hvis alle nye bygg i sentrum skal strekke seg så høyt, endrer vi dominansen i bybildet, sier hun.

– Må ha et levende sentrum

Kristen Høyer-Mathiassen

Kristen Høyer-Mathiassen (H) er leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.

Foto: Høyre

– Samtidig som vi skal verne en del eiendommer i Stavanger sentrum, så skal vi også lage et levende sentrum som næringslivet kan leve av, der byens innbyggere kan kose seg, handle og være i Stavanger sentrum, sier byutviklingspolitiker fra Høyre, Kristen Høyer-Mathiassen.

Bakgrunnen for striden er blant annet at trehusbyen står på Riksantikvarens liste over kulturmiljøer med nasjonal interesse. Sentrum er regulert til spesialområde bevaring, og Trehusbyen er prioritert i kulturminneplanen. Men i praksis føres nå en ny politikk som ikke tar hensyn til planene, mener Middelthon.

– De gir blaffen i gjeldende vedtatte planer. De har et ansvar for å ta vare på denne historiske byen. Det gjør de ikke. De løper bare næringen interesser, sier Middelthon.

– Jeg mener bestemt at vi er vårt ansvar bevisst, og vi må også legge forholdene til rette for næringslivet, sier Mathiassen.

– Ikke et eneste trehus må rives

Gamle Stavanger

Trehusene i Gamle Stavanger er en populær attraksjon bland turistene som besøker Stavanger.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

På 50-tallet sørget Einar Hedens engasjement for at bydelen Gamle Stavanger ikke ble jevnet med jorda, slik politikerne ville. I dag er de små hvitmalte husene byens største turistattraksjon.

– Det siste Einar Heden sa til meg før han døde var; «Pass endelig på sentrum. Ikke et trehus må rives.», sier Thomas Middelthon.

Både byantikvaren og Middelthon frykter at politikerne ikke har lært av historien, at de må bruke den gamle bebyggelsen til å skape liv i byen, i stedet for å rive den

– Vi kan ikke bare leve av attraksjoner. Vi må ha andre ting også i sentrum. Hver en sak blir nøye vurdert, sier Høyer-Mathiassen.

Einar Hedens plass

Einar Hedens plass i Gamle Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK