– Helt uakseptabelt

Holdningene i NST-gruppen i Haugesund hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv, mener Fellesforbundet. På nettsidene sine skriver NST-gruppen at en bør skille mellom de som bor og jobber her i landet og de som bare jobber her.

NST-nettsider

Fellesforbundet mener holdningene som kommer frem på personellutleie-selskapet ikke hører hjemme i norsk industri

Foto: Nettsider / NST

Helge Larsen

Distriktssekretær Helge Larsen i Fellesforbundet sier de vil holde NST-gruppen under ekstra oppsyn etter avsløringene før helgen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Fellesforbundet har nå personellutleie-selskapet NST-gruppen under lupen etter en litauisk ansatt i en bedrift på Bokn på Haugalandet sist uke fortalte at han fikk 400 kroner dagen etter elleve timer på jobb. Altså en timelønn på litt over 36 kroner.

– Det vil si at de kan kjøpe seg en kopp kaffe på ferjekaien uten å ha råd til is. Og det er for en arbeidstaker som jobber i Norge i 2011, det er helt uakseptabelt, sier distriktssekretær Helge Larsen i Fellesforbundet.

Han opplyser om at de vil forfølge NST-gruppen i Haugesund etter avsløringene på torsdag i forrige uke.

Skiller mellom arbeiderne

Daglig leder i NST-gruppen Jan Thorstensen ønsker ikke å kommentere saken ovenfor NRK.

Firmaet som leier ut utenlandsk arbeidskraft innen blant annet industri og renhold gjør likevel rede for hvilke tanker de har om sosial dumping på hjemmesidene sine.

Der skriver selskapet at en må skille mellom de som bor og jobber her i landet og de som bare jobber her.

«Slik som enkelte hevder ved at de retter betydningen av sosial dumping kun mot lønnsnivå, så blir dette helt feil, og man må stille spørsmålet om hvem som "dumpes sosialt" ved at nordmenn tross alt skal dekke 5–10 ganger så store utgifter av da samme lønn, og de bor her fast.»

Slik bor arbeiderne

Åtte litauere bor i ett hus, hvor de deler tre soverom og én dusj. Fagforeningen inviterte NRK inn for å se arbeidernes boforhold, men ble nektet av NST.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Vil være oppmerksomme på NST

Helge Larsen er kjent med innholdet på nettsiden, og mener slike holdninger ikke hører hjemme i norsk industri.

– For oss er det viktig med et ryddig arbeidsliv. Har vi et firma med slike lønns- og arbeidsforhold så har vi et problem, sier han.

Arbeidstilsynets foreløpige rapport kommer trolig senere denne uken, men allerede i dag vil Helge Larsen i Fellesforbundet iverksette tiltak mot NST på andre arbeidsplasser.

– Vi vil først og fremst be våre tillitsvalgte være spesielt oppmerksomme på NST sine folk ute på de ulike arbeidsplassene hvor de er.