– Gangbroen burde vært på plass

Vegvesenet får kritikk for at de stengte undergangen under Madlaveien før en gangbro over firefeltsveien i Stavanger-enden av motorveien er på plass.

Gangbro over madlaveien

Denne broen gir myke trafikanter en ekstra mulighet til å krysse Madlaveien når undergangene er stengt.

Foto: Statens vegvesen

Ryfast-bygging har stengt den ene av to underganger i området, og den andre skal stenges i uke 46. Elever ved skolene i området krysser veien utenfor fotgjengerfeltene, og flere mener dagens situasjon er farlig for myke trafikanter.

Vegvesenet skal bøte på stengingen med oppgradering av fotgjengerfelt i området, og en gangbro over den sterkt trafikkerte Madlaveien. Gangbroa skal ifølge Vegvesenet være på plass om en måned.

Fotgjengermønster under Ryfast-bygging

Slik er situasjonen for fotgjengere i krysset Motorveien – Madlaveien.

Foto: Statens Vegvesen

Mener omveien er for stor

Men foreldre, rektorer, elever, FAU-representanter og nå politikere hadde håpet at brua var på plass før den første undergangen stengte.

– Broen burde vært på plass før undergangene ble stengt. Vegvesenet burde tenkt på dette tidligere, og sett hvilke ulemper det blir for fotgjengere, og ikke minst små barn, å måtte gå den omveien, sier Inge Anda, som sitter i Kommunalstyret for byutvikling for Høyre.

Det er ikke en stor omvei det er snakk om, men mange velger likevel å gå over veien der 50.000 biler passerer daglig.

Vegvesenet meiner dei har sikra Madlaveien godt nok, når Ryfast blir bygd i Stavanger sentrum. Prosjektleiaren kan ikkje ta ansvar for at folk tar trafikkfarlege snarvegar.

VIDEO: Vegvesenet mener de har sikret Madlaveien godt nok, når Ryfast blir bygd i Stavanger sentrum. Prosjektlederen kan ikke ta ansvar for at folk tar trafikkfarlige snarveier. Foto: Tom Edvindsen/NRK.

Inge Anda

Inge Anda (H) mener gangbroen over Madlaveien burde ha vært på plass før den første undergangen ble stengt.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Fryktelig farlig

Anda var med på å godkjenne dispensasjonssøknaden for broen i kommunalstyret for byutvikling, og avviser at politikerne har somlet.

– Jeg vet ikke hvem som har jobbet sakte, men fra den 1. til den 11. september har kommunen jobbet med oversiktskart og fått godkjent dispensasjonen for å bygge brua, sier han.

– De har vel tenkt at de eksisterende overgangene var nok, så viser det seg at som foreldre og rektorer sier at unger tar den korteste veien. Noen ganger blir det over en fire felts vei, som er fryktelig farlig, sier Anda.

Vegvesenet: – Har kastet oss rundt

Vegvesenets prosjektleder Gunnar Eiterjord svarer at vegvesenet har jobbet så fort som overhodet mulig.

Gunnar Eiterjord

Ryfast-prosjektleder Gunnar Eiterjord sier de har jobbet så fort som mulig med gangbroen.

Foto: Anders Fehn / NRK

– For rundt et år siden var det en grundig diskusjon om hvilken løsning en skulle velge. Den ba vi om å få gjort. I et samarbeid mellom kommunen og vegvesenet endte en opp med at en da ikke valgte å gå for ei gangbro, sier Eiterjord.

– Jeg vil ikke gå inn på diskusjonene om vurderingen gjort i fjor rett eller gal, om det skulle være gangbro eller om det var nok med signalregulerte overganger. Vi har forholdt oss til de beslutningene som er gjort. Når en til slutt valgte å gå for ei gangbro har vi kastet oss rundt, og jeg mener vi gjør det så raskt som mulig å få etablert ei slik bro, sier han.

– Hva er din kommentar til at du får kritikk?

– Jeg registrerer det, og har ingen kommentar utover det, sier Eiterjord.