NRK Meny
Normal

Fra i morgen rammes 1,4 millioner mennesker av sympatistreik

EL & IT Forbundet har tatt ut medlemmer i energibransjen i sympatistreik for å få tariffavtale i IKT-selskapet Atea. I morgen trappes streiken opp.

Strømmast med fiber

Feil på strømnettet kan få store konsekvenser. Nå streiker 1066 ansatte hos forskjellige strømleverandører i Norge.

Foto: Johan B. Sættem

– Vi ber alle som er særskilt avhengig av strøm om å ta nødvendige forholdsregler i tilfelle forsyningen skulle falle ut. Lyse beklager eventuelle problemer streiken kan medføre, sier kommunikasjonsdirektør Herbjørn Tjeltveit i Lyse Energi.

Atea og EL & IT Forbundet er i konflikt, og streiken får stadig større konsekvenser for både privathusholdninger, offentlige institusjoner og næringsliv.

Sympatistreiken startet tirsdag 7.mai og BKK i Hordaland, Skagerak Energi, som dekker Telemark og Vestfold, Eidsiva i Hedmark og Oppland og Troms Kraft, er rammet av konflikten.

Trappes opp tirsdag morgen

I morgen 07:00 trappes streiken opp. Totalt 466 ansatte i Haugaland kraft, Statnett og Lyse tar da ut i streik i tillegg til de 600 ansatte som allerede streiker.

Da vil totalt 620 000 nettkunder, eller nærmere 1,4 millioner mennesker, være berørt

– Vi frykter konsekvensene for strømkundene. Her rammer man flere hundre tusen strømkunder for å støtte 90 ansatte i en arbeidskonflikt. Vi er ikke engang part i konflikten og kan ikke gjøre noe for å løse den. Dette er totalt urimelig. EL & IT Forbundet og Atea må snarest ta ansvar for å finne en løsning, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

– Små feil kan gi langvarige strømbrudd

Ifølge Lyse kan streiken kan få følge for driften av strømnettet og kraftproduksjonen. Under streiken vil feil i nettet og produksjonsanlegg ikke bli rettet, med mindre det står om liv og helse eller store materielle verdier.

Ordinært arbeid, eksempelvis tilknytning av nye kunder, utleie av byggestrøm, gravemelding og prosjekter som blant annet legging av kabler i store prosjekter blir også berørt av streiken.

– Vi vil innenfor rammene av streiken gjøre vårt ytterste for å opprettholde strømforsyningen så langt det er mulig. Men i denne situasjonen vil selv små feil kunne føre til langvarige strømbrudd, fordi montørene som normalt rykker ut og retter feil er i streik, sier Tjeltveit.

Lyse Energi ber sine kunder ta disse forholdsreglene:

  • Kontakt kommunen din dersom du er avhengig av strøm til elektromedisinsk utstyr.
  • Ha utstyr for å eventuelt kunne lade mobil fra bil.
  • Ha klar lommelykter med «friske» batteri.
  • Skulle strømmen gå i et større område og du ikke når oss på telefon, så er det mulig å finne informasjon på facebook og gjennom media som lokalradio (bilradio, batteriradio).
  • Tenk gjennom hva du kan gjøre for å sikre fryse- og kjølevarer du har i boligen.
  • Tenk gjennom hvilke alternative oppvarmingsmuligheter du har.

EL & IT Forbundet skriver dette om grunnen til streiken:

«En tariffavtale handler om mer enn lønn. Det handler om arbeidstid, trygghet, påvirkning og retten til å bli hørt. En avtale gir ansatte innflytelse gjennom sin tillitsvalgt; innflytelse om hva som skjer i bedriften og hvordan eventuelle vanskelige prosesser skal gjennomføres etter lov- og avtaleverk.

Denne kampen handler derfor om mer enn en enkel tariffavtale. Den handler om hvilket arbeidsliv vi ønsker i Norge. En tariffavtale er grunnlaget for et ryddig og rettferdig arbeidsliv med medbestemmelse for arbeidstakere. I de siste årene ser vi en utvikling i en del selskaper/bransjer som utfordrer fagbevegelsen. Dette er en utvikling vi ser over hele Europa og som har blitt tydeligere og sterkere under den økonomiske krisen. For oss betyr det at vår samfunnsmodell, der trepartssamarbeidet står sentralt, blir utfordret.»

– Mot de ansattes ønske

EL og IT Forbundet ønsker en tariffavtale for sine medlemmer, men Atea er uenige i at det er den beste løsningen.

– Atea har en seniorpolitikk, utformet av de ansatte, som de fleste oppfatter som bedre enn AFP. Vi har spurt våre ansatte om de ønsket å bytte bort dagens ordninger med en tariffavtale med AFP. Under 10 prosent svarte ja. Jeg ønsker å stå opp for det store flertallet av mine ansatte som ikke ønsker å bytte bort dagens ordninger for å få AFP, sier Steinar Sønsteby, styreformann i Atea AS.

– Atea kan ikke gå med på krav som utgjør en betydelig økonomisk byrde for selskapet og samtidig går i mot det store flertallet av de ansattes ønsker. Atea har et sterkt bedriftsdemokrati, et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige lønnsbetingelser. Sykefraværet er lavt, og medarbeidertilfredsheten er høy, legger han til.