– Fremmedkrigerne skal debatteres i hjel

Flere rogalendinger har reist til Syria for å krige. Nå har Rogaland politidistrikt opprettet egen stilling som skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg vil stavangerpolitikere bruke skattepenger i islamske gudshus for å forebygge radikalisering av unge muslimer.

Ellen Snilsberg

Ellen Snilsberg har arbeidet med forebygging av ungdomskriminalitet ved Sandnes politistasjon. Nå har hun fått ansvaret for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Rogaland politidistrikt.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

ISIL-medlemer i Tel Aybad i Syria.

IS-medlemmer i Tel Aybad i Syria.

Foto: STRINGER / Reuters

– Det gjelder å så et frø av tvil. Fremmedkrigerne skal debatteres i hjel, sier Ellen Snilsberg ved Rogaland politidistrikt

Hun har fått ansvaret for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Snilsberg satser på et bredt samarbeid med ungdom, foreldre, skoler, barnevern og trossamfunn.

PST har registrert flere unge muslimer i Rogaland som har reist til Syria som fremmedkrigere. Gruppen er på under 10 personer, og kan representere økt terrorfare her hjemme.

– Jeg tror vi alle har et ansvar her. PST-sjefen sier vi har sviktet som samfunn. Det er jeg enig i, sier Snilsberg.

Handlingsplan mot radikalisering

Ellen Snilsberg blir politikontakt mot PST, som forebyggende koordinator, og skal bruke sin erfaring fra Sandnes politistasjon, der hun har arbeidet med forebygging av ungdomskriminalitet.

I juni la regjeringen frem sin handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette på bakgrunn av utviklingen og radikalisering av norsk ungdom i Norge, og rapporter om at stadig flere norske ungdommer reiser til Syria som fremmedkrigere.

I denne handlingsplanen er det listet opp 30 tiltak. I tiltak nummer 13 heter det: «Forankre ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene». Noen politidistrikt har fått tilført midler til en slik stilling, noe Rogaland ikke har.

Men Rogaland politidistrikt har selv satt forebyggende koordinator Ellen Snilsberg på denne oppgaven. Dette blir dermed én av hennes oppgaver på den forebyggende siden.

Politiet legger stor vekt på forebygging og har i dag et utstrakt samarbeid med kommunene for å forebygge uønsket adferd. Det er opprettet politiråd i alle kommuner i Rogaland, og flere politiråd har allerede satt radikalisering og ekstremisme på dagsorden, der lokale folk fra PST har informert om situasjonen.

Dialogmøter i kommunen

I tillegg til dette vil Stavangerpolitikere vil bruke skattepenger i islamske gudshus for å forebygge radikalisering av unge muslimer. De vil ha statlige ungdomsarbeidere i moskeene.

– Ungdomsarbeiderne bør være unge muslimer som kan fange opp de ungdommene som glir ut og lar seg føre på ville veier, sa Odd Kristian Reme, dialogprest, daglig leder for Kirkelig dialogsenter og tidligere AP-politiker.

Han foreslo på dialogmøtet mot radikalisering i Stavanger et statlig prosjekt med ungdomsarbeidere i moskeene de største norske byene.

Forslaget fikk senere støtte fra Stavanger-Iman Abdul Wahheed Aslam.

– Det er mange som blir misledet og hjernevasket, og en del som kommer lett i deres felle. Det må egentlig forebygges at de ikke blir hjernevasket, sa han til NRK.no i går.

– Kunnskap, dialog og respekt

Ellen Snilsberg har lang erfaring med forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet. Og hun kommer til å bruke de samme metodene mot ungdom som er i faresonen for å utvikle ekstreme holdninger og som tyr til vold for å oppnå det de tror på.

– Jeg tenker at vi må satse på kunnskap, dialog og respekt. Det gjelder å så et frø av tvil. For det som kjennetegner disse ungdommene er at de er så overbevist om at det de står for er det eneste rette, sier Snilsberg.

– Vi har alle et ansvar her. Enten vi er politi, lærer eller forelder må vi bidra og være årvåkne for miljøer som utvikler ekstreme holdninger. Vi må se etter forandringer og fange opp ungdom i faresonen så tidlig som mulig, fortsetter hun.

PST og politiet i Rogaland politidistrikt har fått bekymringsmeldinger, og Ellen Snilsberg blir altså politikontakten mot PST.

– Jeg er ikke redd, men tror på å møte dette med kunnskap og større bevissthet. Det fins så mange ildsjeler ute i kommunene som er tett på ungdommen og som er fantastiske samarbeidspartnere for politiet.

– Vi må møte dette med argumentasjon, rett og slett debattere det i hjel, basert på kunnskap, sier Ellen Snilsberg.