– Fortsatt best å være egen kommune

I dag presenteres utredningen om sammenslåing av flere kommuner på Nord-Jæren. Rennesøy-ordføreren har lest den, og er ikke imponert.

E39 på Rennesøy

Rennesøy er en bedre kommune alene, mener ordføreren.

Foto: Geir Einarsen

– Jeg går fortsatt til valg på at Rennesøy skal bestå som egen kommune. Tjenestetilbudet til innbyggerne våre blir best om vi får være en egen kommune, også i fremtiden, sier ordfører i Rennesøy, Dagny Sunnanå Hausken.

Senterparti-ordføreren har allerede lest utredningen om kommunereformen som presenteres i ettermiddag. Den er laget av administrasjonen i kommunene og tar for seg konsekvensene av en eventuell kommunesammenslåing av Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Stavanger.

Dagny C Sunnanå Hausken

Dagny Sunnanå Hausken, ordfører i Rennesøy.

Foto: Senterpartiet

– Den forteller ikke noe nytt. Vi vil tape på å miste noe av lokaldemokratiet og vinne på å få et større fagmiljø. Det får ikke noe å si for mitt standpunkt. Det er ingen tydelige svar som sier at det er bedre å slå seg sammen, enn å ha det som i dag, sier hun.

Utredningen fra de åtte kommunene på Jæren; Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Time, Sola, Sandnes og Stavanger, vil også bli presentert for politikerne i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy i dag.

Når rapporten nå er klar, går stafettpinnen videre til politikerne i de ulike kommunene som må avgjøre om de vil starte forhandlinger om sammenslåing.

Rådmannen i Stavanger vil i dag legge fram et forslag til hvordan Stavanger bør gå videre.