– Forholder meg til rettens vurdering

Faren til Kjetil Klungland ble drept av Kjell Alrich Schumann under NOKAS-ranet i 2004. Sønnen har ingen kommentar til at drapsmannen kan prøveløslates.

Kjetil Klungland og Kjell Alrcih Schumann

Kjetil Klungland og Kjell Alrich Schumann møttes i fengselet i Trondheim i oktober.

Foto: NRK / NRK

– Jeg vil ikke kommentere prøveløslatelsen. Retten har gjort sin vurdering og det forholder jeg meg til, sier Kjetil Klungland til NRK.

I dag ble det klart at NOKAS-drapsmannen Kjell Alrich Schumann kan bli prøveløslatt under strenge vilkår.

Klungland møtte Schumann i fengselet i Trondheim for under to måneder siden. Da sa Klungland at han hadde tilgitt Schumann og at han ville hilse dersom han så han på gata.

Kjell Alrich Schumann og Kjetil Klungland

Kjell Alrich Schumann og Kjetil Klungland under møtet i Trondheim fengsel.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Minstetiden er ferdig sona

Kjell Alrich Schumann ble dømt til 16 års forvaring med ti års minstetid etter NOKAS-ranet i 2004.

Schumann har erkjent at det var han som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Han har nå sona minstetida på ti år, og har derfor begjært seg prøveløslatt. Sør-Trøndelag tingrett innvilget i dag ønsket.

Kjell Alrich Schumann blir likevel ikke sluppet fri med en gang. Statsadvokaten i Rogaland vil nå bruke de neste to ukene på å vurdere om de skal anke, men han har tidligere varsla at han vil anke dommen. Schumann blir ikke sluppet fri før dommen er rettskraftig.