Mener dialogen med private er for dårlig

Ortoped Pieter Oord ved Stavanger universitetssjukehus må stå i telefonkø for å prate med kolleger ved private klinikker. Konsekvensen er lavere kvalitet på behandlingen og lengre ventetid for pasienter.

Stavanger universitetssjukehus

Regjeringen vil at Stavanger universitetssjukehus og andre offentlige sykehus skal kjøpe mer tjenester fra private klinikker.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Pieter Oord

Pieter Oord er ortoped ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er en tilnærmet ikke-kommunikasjon mellom klinikere på sykehuset og de private aktørene når det gjelder røntgendiagnostikk, sier ortoped Pieter Oord ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Han er ekspert på muskler, ledd og skjelett, og er i jobben avhengig av at andre leger gjør røntgenundersøkelser av hans pasienter. Men Oord opplever at hverdagen blir stadig mer tungvint – røntgenbildene tas oftere og oftere av leger ved private klinikker som sitter et helt annet sted.

– Hvis jeg har en pasient foran meg, og det er ting jeg lurer på, så er det vanskelig for meg og ta kontakt med røntgenlegen som har tatt bildene av pasienten, forklarer Oord.

– Fører til dårligere kvalitet

Han mener dette fører til dårligere kvalitet på den behandlingen som pasientene får – og lengre ventetid. Videre får Oord ofte tilsendt andre typer røntgenbilder enn det han har bestilt. Da er det ikke bare enkelt å plukke opp telefonen for å snakke med røntgenlegen.

– Jeg har ikke tid til å sitte i telefonkø inn til et privat institutt for å få til en dialog med den legen som har beskrevet røntgen- eller MR-bildet, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MR-maskin

MR-maskin på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

I tillegg til å ta selve bildet, er det røntgenlegens jobb å beskrive og tolke for eksempel MR-bildet som er tatt av en pasient.

– Mangler gode programmer

Den private helseklinikken Curato leverer røntgenundersøkelser til Stavanger universitetssjukehus, noe klinikken bare kommer til å gjøre mer av dersom regjeringen får det som den vil.

Knut Korsbrekke

Knut Korsbrekke, medisinsk direktør ved Curato Røntgen.

Foto: Curato

Medisinsk direktør Knut Korsbrekke vedgår at det er en utfordring med kommunikasjonen.

– Skal vi gjøre en god jobb og beskrive bildene, så må vi ofte ha tidligere undersøkelser til sammenligning, og da er det per i dag ikke på plass noen god utvekslingsklient av bilder mellom helseforetakene, sier han.

Korsbrekke vil ha på plass et dataprogram som gjør utvekslingen av bilder mellom offentlig og private institusjoner lettere.

Også Korsbrekke mener at disse problemene kan føre til at det tar lengre tid før pasientene får svar.

– Det er klart at på grunn av utfordringer med kommunikasjonen og utveksling av bildedata, så kan ting i noen tilfeller ta lengre tid. Det er veldig beklagelig, og noe som Helse Vest, SUS og vi som privat aktør er veldig innstilt på å finne en løsning på, sier han.

Det er fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus, Sverre Uhlving, enig i.

– Dialog mellom sykehuset og private klinikker kan være vanskelig, men det er noe vi jobber med. Vi må sørge for at de private er tilgjengelig for dialog, sier han.

Stensland: – Et generelt problem

Stortingspolitiker for Høyre, Sveinung Stensland, mener, på sin side, at dårlig kommunikasjon er et problem i helsetjenesten som helhet, ikke bare mellom privat og offentlig.

– Det er en utfordring i helsevesenet, uavhengig av om det er privat til offentlig eller offentlig til offentlig. Derfor ønsker vi å legge til rette for en bedre informasjonsutveksling mellom de forskjellige helseinstitusjonene, sier han.