NRK Meny
Normal

Slakter bybanerapporten

Tidligere samferdselssjef i Rogaland, Gunnar Eiterjord, slakter revisjonsrapporten om bybanekontoret.

Gunnar Eiterjord

Tidligere samferdselssjef i Rogaland, Gunnar Eiterjord, slakter rapporten fra Rogaland Revisjon.

Foto: Anders Fehn / NRK

Eiterjord mener rapporten inneholder en rekke feil og mangler og får følge av flere politikere.

-Først og fremst konstaterer jeg at Rogaland Revisjon ikke har gått inn på hovedspørsmålet: Hvordan det har vært mulig å bruke 90 millioner kroner uten å levere noen ting som helst, sier Eiterjord.

Feilgrep

Revisjonsrapporten påpeker flere uheldige feilgrep som ble gjort av bybanekontoret i forhold til bruken av Burson Marsteller høsten 2012.

Rapporten slår fast at dette svekket bybanekontorets omdømme. Samtidig mener revisjonen at bybanekontoret i all hovedsak har utført oppdraget i tråd med bestillingen.

Undersøking av bybanekontoret

Rapporten fra Rogaland revisjon om bybanekontoret kritiseres av flere politikere. de krever offentlig høring.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Høring

Eiterjord mener i likhet med både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fylket at bybanesaken nå må bli gjenstand for en offentlig høring.

-Bybanekontoret skulle levere en kommunedelplan for bybaneprosjektet. Den er ikke levert. De har til sammenligning brukt betydelig mer penger enn det som ble brukt til å planlegge ny hovedflyplass, vegsystem og jernbane på og til Gardermoen, sier Eiterjord.

Stort overforbruk

Det mange politikere har reagert mest på er at den omfattende pengebruken i forhold til Burson Marsteller.
I rapporten skriver Rogaland Revisjon at Bybanekontoret betalte pr-byrået 4 millioner kroner over to år. Kontrakten var på 1,2 millioner kroner pr år eller 2,4 millioner over en toårsperiode. I rapporten heter det at og at dette «innebærer et overforbruk i denne perioden på 1,84 millioner».

Sannheten er at bybanekontoret brukte over 4 millioner på drøye ett år – fra november 2011 til desember 2012. Det innebærer et overforbruk på nær 3 millioner i løpet av en ettårs periode.

Kronikken ble initiert av pr-byrået, men betalt av bybanekontoret

Bybanekontoret betalte 50 000 kroner for arbeidet med en kronikk i Stavanger Aftenblad.

Faktisk feil

-Jeg registrerer også at Rogaland Revisjon heller ikke har påtalt at bybanekontoret brøt regelverket for offentlige anskaffelser da de gjorde tilleggskjøp hos Burson Marsteller for flere millioner, sier Eiterjord.

Han reagerer også på at bybanekonoret – ut i fra det Rogaland Revisjon skriver i rapporten – har hatt full dekning fra de de politiske og administrative styrende organer.
-Det er faktisk feil ettersom jeg, som den eneste, tok dissens og ikke stilte meg bak deres arbeidsopplegg og ressursbruk i den administrative styringsgruppa, sier Eiterjord.

For dårlig

Dej tidligere samferdselssjefen tilbakeviser også utsagn i rapporten om at samferdselsseksjonen motarbeidet bybaneprosjektet og utredet et eget bussbasert konsept

-Da det våren for 2 år siden kom en knusende tilbakemelding fra departementene og de eksterne kvalitetssikrerene på at KVU`en var for dårlig utredet og en bestilling på bl. a. å utrede et høgverdig bussbasert konsept, igangsatte selvsagt samferdselsseksjonen dette i samråd med departementene, kvalitetssikrerne og fylkesrådmannen.

-At resultater fra dette utredningsarbeidet kom ut i det offentlige rom, kan jeg ikke se noe problem med. Her hadde det offentlige ingenting å skjule og dette var offentlig utredningsmateriale, sier Eiterjord.

Les også Leder i Stavanger AUF fikk e-post fra bybaneleder før avstemningen
Les også AP: – Forfulgt av bybanekontoret

Bybanen ved Stadionparken

Bybanekontorets arbeid har vært i tråd med oppdragsgiverens bestilling, mener Rogaland Revisjon.

Foto: Bybanekontoret

Metode

Eiterjord er også sterkt kritisk til metoden som revisjonen har brukt. Han viser til at tidligere fungerende samferdselssjef Anders Sæternes ikke er intervjuet av revisjonen. Heller ikke Tore jensen, som var en sentral medarbeider i KVU-arbeidet

-Begge fulgte prosessen gjennom flere år og ville gitt god informasjon til Rogaland revisjon. Selv Odd Arild Kvaløy som satt som leder av samferdselsutvalget gjennom mye av denne prosessen, måtte det gjentatte purringer til før de helt på slutten ville snakke med han, sier Eiterjord.

Skiftet mening

Den tidligere samferdselssjefen reagerte selv da han i sitt intervju hos Rogaland revisjon opplevde at de var mer opptatt av hvorfor Ap skiftet mening i bybanesaken

-Gang på gang måtte jeg be om å få samtalen inn på det som jeg trodde revisjonen skulle omfatte, sier Eiterjord.

Les også Legger ned Bybane-kontoret

Intervjuene

I et vedlegg til revisjonsrapporten står alle navn på dem som er intervjuet i forbindelse med granskningen. Det dreier seg i all hovedsak om nåværende og tidligere ordførere, nåværende og tidligere rådmenn samt de ansatte på bybanekontoret.

Politikere, representanter for partier, personer som står oppført med kronikker om bybanen og andre som figurerer i det omfattende materialet som viser hvilke oppdrag Burson Marsteller utførte for bybanekontoret, er ikke intervjuet.
Derimot er har det vært avholdt et møte med ledelsen og prosjektmedarbeidere ved Burson Marstellers Oslo-kontor.

Les også Full gransking av offentleg pengebruk etter NRK-avsløringar

Uavhengig granskning

Tom Tvedt

Tom Tvedt og Rogaland Arbeiderparti krever offentlig høring om bybanekontorets arbeid.

Foto: Odd Rune Kyllingstad/NRK

I går uttalte både gruppeleder i Senterpartiet i fylkestinget, Arne Bergsvåg, og gruppeleder i Arbeiderpartiet, Tom Tvedt, seg kritisk til rapporten. De mener den er svært mangelfull og krever begge en offentlig høring.

Heller ikke gruppeleder for Fremskrittspartiet i Stavanger, Tore B. Kallevig, er imponert. Han mener det enten må til en offentlig høring eller en uavhengig granskning av bybanekontoret og pengebruken.

Advart

Tore B. Kallevig

Gruppeleder i FrP i Stavanger, Tore Kallevig, mener ikke rapporten gir svar på de spørsmålene som er stilt.

Foto: Marius Vervik / Frp

-Rapporten bekrefter det vi i Fremskrittspartiet i lang tid har advart mot: Bybanetilhengerne fremstår som fanatiske religionsutøvere. Det overordnede ansvaret ligger selvsagt fast forankret hos de folkevalgte, som i denne sak med et knippe ordførere i spissen har og fortsetter å fremstå som uansvarlige dårer med null respekt for vanlige folks situasjon eller penger, sier Kallevig.

Krever svar

Også han reagerer på at de eneste som er intervjuet i forbindelse med rapporten er personer som har vært medlemmer i den politiske eller administrative styringsgruppen, samt ansatte ved bybanekontoret og enkelte konsulenter bybanekontoret har brukt. Han mener det er uheldig og kan virke som en ansvarspulverisering.

-Man kan stille spørsmål ved om denne rapporten egentlig vil ha var på de spørsmålene som er stilt, sier Kallevig.