Mener sideterrenget må bli bedre for at ulykkene skal ned

Det må gjøres langt mer med farlige veistrekninger i distriktene om antall dødsulykker skal reduseres kraftig, mener statssekretær Geir Pollestad.

Geir Pollestad

Flertallet av dødsulykker i trafikken skjer på mindre trafikkerte veier, ifølge statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad. Han mener sikkerhetstiltak på fylkesveier og kommunale veier får for liten oppmerksomhet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Skal vi nå målet om null drepte og hardt skadde, greier vi ikke det uten å gjøre noe med sideterrenget, sier Geir Pollestad (Sp), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Dårlig sikring av norske veier har medvirket til at 400 personer har mistet livet i trafikken de siste åtte årene, fortalte NRK denne uken.

– I det offentlige ordskiftet om trafikksikkerhet altfor liten oppmerksomhet rundt dette. Det er ekstremt fokus på midtdelere. Det er viktig, men like mange ulykker handler om utforkjøringer, mener Pollestad.

– Ikke bare førere som har ansvar

Nær 1800 personer er drept på og langs norske veier fra 2005 og til i dag. Svært mange av disse ulykkene har skjedd på fylkesveier og kommunale veier. Her må det tiltak til, mener Pollestad.

Per Oretorp i Personskadeforbundet

Per Oretorp.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

Per Oretorp er assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet – tidligere Landsforeningen for trafikkskadde. Han er lite imponert over det arbeidet som er gjort på dette området gjennom mange år.

– Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Et ansvar som ikke bare ligger på oss som førere, men i aller høyeste grad på dem som produserer biler og har ansvar for veiene. Både veiens kvalitet og sideterrenget, sier Oretorp.

– Alvorlige konsekvenser i sommer

Det haster med å opprioritere dette arbeidet, mener Oretorp.

– Når vi gjør små feil må vi ha et veimiljø som så langt det overhodet er mulig sikrer at det ikke får så alvorlige konsekvenser som vi for eksempel har sett i sommer. Like lite som vi som førere kan fraskrive oss vårt ansvar, kan heller ikke den som eier veien fraskrive seg ansvaret når det skjer alvorlige trafikkulykker, sier han.

Statssekretær Pollestad i Samferdselsdepartementet er likevel glad for at antallet dødsulykker i trafikken har gått ned de siste årene. Hvor mye som kan tilskrives sikrere biler, holdningskampanjer eller bedre veier, er det ingen som vet.

Pollestad er imidlertid over manglende oppmerksomhet omkring veiene der de fleste dødsulykkene skjer mange steder i landet – de mindre.

Mener de har stilt strengere krav

– Nå ser vi at vi kan nå målet om under 100 drepte i året, og videre ned mot null. For å klare dette, må en også ta ut de mer kostbare dødsulykkene, som det å utbedre sideterrenget faktisk kan gjøre, sier statssekretæren.

Flere trafikkorganisasjoner har de siste dagene tatt til orde for at veieierne i større grad må ta ansvar for alvorlige ulykker langs norske veier. Det har også Geir Pollestad i samferdselsdepartementet registrert.

Han mener norske veimyndigheter har skjerpet kravene til veistandarden, også på de mindre veiene der ulykker i stor grad skjer.

– Vi har i de siste rundene med entreprenørene stilt strengere krav til rydding av sideterreng. Fordi vi har sett at både problemer med sikt, og risiko for utforkjøringsulykker, blir mindre hvis sideterrenget er ryddet og godt, sier Pollestad.