NRK Meny
Normal

– Et varsel om økt rasfare i et villere klima

Raset som torsdag sperret fylkesveg 45 på Motland, ble utløst av et ekstremt kraftig regnskyll. Og ifølge ekspertene blir det mer vilt og vått vær i framtida. Det får Gjesdal-ordføreren til å kreve mer penger til rassikring.

Ras på Fv45

Det 150 meter brede raset på fylkesveg 45 torsdag ble utløst av et svært kraftig regnskyll. Slike kan vi vente oss flere av i framtida, og dermed også flere ras, mener ekspertene.

Foto: Bjørn Grimen

– Dette minner oss på hvor viktig rassikring er, sier Frode Fjeldsbø (Ap).

Han er ordfører i Gjesdal, der et 150 meter bredt ras torsdag sperret fylkesveg 45, Hunnedalsvegen, ved Motland.

Frode Fjeldsbø

Ordfører Frode Fjeldsbø mener torsdagens ras viser at det må bevilges mer penger til rassikring.

Foto: Erik Waage / NRK

– Heldigvis ble ingen tatt av raset, for det kunne gått fryktelig galt, sier Fjeldsbø.

Ikke høyt prioritert

Tall fra NVE viser at det har gått 48 registrerte skred og steinsprang langs Hunnedalsveien, skriver Gjesdalbuen.

– Veien er nok rasutsatt, men den er ikke mer utrygg enn andre veier i distriktet. Når den likevel får ekstra oppmerksomhet, er det fordi den er mye trafikkert i helgene, sier seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Stavanger, Eivind Stangeland.

Eivind Stangeland

Eivind Stangeland i Statens vegvesen vil sette opp en sikringsvoll på rasstedet, men mer omfattende rassikring må vente.

Foto: Erik Waage / NRK

Vegvesenet har en lang liste med punkter som bør rassikres langs vegen. Arbeidet ved Ragsvatnet ble nylig avslutta, og nå står Dirdal og Byrkjedal for tur, forteller Stangeland. Også Motland står på lista, men er ikke spesielt prioritert.

– Når vi nå rydder vegen, vil vi prøve å sette opp en sikringsvoll som skal hindre mer stein å komme ned i den samme renna. Mer omfattende tiltak må vi først vurdere sammen med geolog, sier Stangeland.

– Et sånt ras som det som gikk torsdag, kan ingenting holde tilbake, legger han til.

Varsel om klimaendringer

Ordfører Frode Fjeldsbø forstår at mange veger kjemper om rassikringsmidlene, men hadde ønska at sikringa av fylkesveg 45 gikk fortere. At det var regnet som utløste raset, er en vekker, mener han.

– En frykter jo at det vil komme enda mer ekstremvær og store regnskyll, og i de områdene hos oss som allerede er rasutsatte, vil kanskje risikoen bli enda større.

Hege Hisdal, seksjonssjef HM

Klimaendringene kan føre til flere ras som det på Motland, sier hydrolog Hege Hisdal i NVE.

Foto: Stig Storheil / NVE

Det gir hydrolog Hege Hisdal ham rett i. Hun er klimakoordinator i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, og sier raset torsdag kan være et varsel om framtida:

– Ja. Lokale terreng- og løsmasseforhold bestemmer om det kan gå skred eller ikke, men været er en av de viktigste utløsningsfaktorene. Derfor vil klimaendringer påvirke skred for når temperaturen øker, øker også sannsynligheten for å få disse lokale, intense regnskyllene som vi ser her, og det er de som trigger og utløser skredet.

– Må øke innsatsen

Kartlegging, penger og innsats kreves for å møte denne utviklinga, sier Hisdal, og ordfører Frode Fjeldsbø i Gjesdal følger opp:

– Det understreker hvor viktig det er at statlige myndigheter prioriterer opp rassikring og legger mer penger i potten, så både fylkesveg 45 og andre rasutsatte veier kan sikres raskere.

FV45 opprydding

Fredag var opprydningsarbeidet i full gang på fylkesveg 45 ved Motland. Vegvesenet vil prøve å sette opp en sikringsvoll på rasstedet, men har ikke snarlige planer om mer omfattende rassikring.

Foto: Kaj Hjertenes