Slakter krav om offshorekurs for leger

En ny forskrift pålegger leger et todagerskurs for å kunne gi grønt lys for offshorejobbing. – Unødvendig og bortkastet tid, mener spesialist i allmennmedisin.

Terje Vevatne

Terje Vevatne er spesialist i allmennmedisin og mener kurset legene nå må ha for gi legeattest til oljearbeidere er unødvendig og bortkastet tid.

Foto: Magnus Stokka / NRK

oljearbeider, Statsfjord A

Offshoreansatte må hvert andre år få stadfestet av lege at de er i god nok form til å ikke utgjøre en fare for seg selv eller andre.

Foto: Oddvar Walle Jensen / Scanpix

– Vi lærte ikke noe nytt på kurset. Det er unødvendig og bortkastet tid, sier spesialist i allmennmedisin, Terje Vevatne til NRK.

Fra 1. januar er må alle leger ha et eget kurs for å kunne gi helseattest til oljearbeidere til havs. Grunnkurset for petroleumsleger går over to dager og blir avslutta med eksamen.

Vevatne er en av mellom 800 og 1000 leger som har tatt seg bryet med å ta kurset i Norge, viser tall NRK har fått fra Fylkesmannen i Rogaland.

– Bør slippe kurset

Den erfarne legen mener allmennpraktiserende leger bør slippe hele oljekurset.

– Det er en del av vår utdannelse og lære å fylle ut slike helseattester. Derfor bør i alle fall spesialister i allmennmedisin slippe unna. Ellers bør det være opp til hver enkelt lege om man vil ta kurset.

Hva lærte du på kurset?

– Ingenting som ikke står i de retningslinjene vi hadde fra før, er den klare meldingen fra legen på Forusakutten i Stavanger.

Avviser kritikken

Alf Magne Horneland

Alf Magne Horneland, leder ved Norsk senter for maritim medisin ved Haukeland Universitetssjukehus.

Foto: Privat

Norsk senter for maritim medisin ved Haukeland Universitetssjukehus er leverandør av offshorekursene. Leder Alf Magne Horneland avviser på det sterkeste av kursene er unødvendige og borkastet tidsbruk for legene. Han viser til en kursevaluering fra Stavanger i november i fjor av det kurset dr. Vevatne deltok på.

På dette kurset var det 138 deltagende leger. I følge Horneland hadde nesten alle skrevet offshore-attester før. Seks av ti leger mener at nytteverdien av kurset med tanke på å utstede helseerklæringer var svært god. Tre av ti leger mener nytteverdien er god. Det betyr ni av ti leger mener kurset enten er svært godt eller godt.

– Totalt regner vi med at det kan være 4000 leger i målgruppen for denne typen kurs. Når om lag 1000 leger har tatt kurset til nå, må det kunne sies å være ganske mange. Til sammenligning har vi 450 sjømannsleger i Norge, og anser at det er mer enn dekkende for behovet. Det har vært avholdt kurs flere steder i landet i løpet av fjoråret og legene som er godkjent er spredt over hele landet, påpeker Horneland.

– Viktig kurs

Roy Erling Furre

Roy Erling Furre i Safe.

Foto: Magnus Stokka

I dag arbeider om lag 30.000 i oljenæringen til havs her i landet, ifølge overslag fra oljefagforeningen Safe. For disse er det viktig at fastlegen har oljekurset, mener nestleder og HMS-ansvarlig i Safe, Roy Erling Furre.

– Dette er viktig fordi vi ønsker at legene som gir helseattestene har kjennskap til næringen. Hvilke krav som er til evakuering, hvilke fysiske krav som finnes og hvilke faresituasjoner som er relevante.

Horneland påpeker at fagplanen som er fastsatt av Helsedirektoratet er utviklet i nært samarbeid med industrien. Grunnen til at kurset er obligatorisk er at tidligere erfaringer i industrien, hos Fylkesmannen i Rogaland og i klageinstansen tilsier at det gjennomgående var for lav kvalitet på helseerklæringene som den gang kunne skrives av alle leger, uten særskilt opplæring. Utviklingen går samme vei innenfor sjøfartsmedisinen, både i Norge og internasjonalt.

Håper flere leger melder seg på

Safe håper derfor at flere leger tar kurset, slik at det blir lett for oljearbeiderne å få helseattest.

– For oss er det viktig at flest mulig kan bruke fastlegen sin til å få helseattest, også de som bor i distriktene og har lang vei til andre leger. Derfor er det bra at flest mulig av legene tar dette kurset, mener Furre.

Oljearbeider boredekk

Ansatte i petroleumsindustrien må hver andre år få stadfestet fra lege at de er i god nok form til å arbeide offshore. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Vidar Dons Lindrupsen