– Et spill for galleriet

Marcela Molina (SV) mener det er utrolig at Stavanger kommune ikke kjøpte boligtomten på Møldal.

Møldalsveien

Møldal-prospektet inneholder 136 ferdigregulerte boenheter.

Foto: Google Maps

Forsvarets eiendommer på Møldal på Madla ble i går solgt for 101 millioner kroner.

Det er 41 millioner kroner over takst for den 26 mål store Møldal-tomta som er ferdigregulert for 136 boenheter.

Kjøperne er to eiendomsutviklere som vil bygga ut rundt 130 boliger på tomten, skriver Rogalands Avis.

Stavanger kommune hadde forkjøpsrett, til en pris på 60 millioner kroner, men politikerne klarte ikke å bli enige.

– Et spill for galleriet

Marcela Molina

Marcela Molina (SV).

Foto: NRK

SV-politiker i Stavanger, Marcela Tvedt Molina, mener det er dårlig at kommunen ikke slo til på tilbudet.

– Jeg synes det er utrolig at en kommune lar den muligheten gå fra seg. Her hadde kommunen muligheten til å kjøpe et område, og enten legge til rette for å bygge boliger selv, eller for å få allmennboliger til folk flest. I stedet gir de tomten til private utbyggere, og sender regninga til folk, sier Molina.

Hun mener at salget nå bidrar til det motsatte av hva kommunen ønsker, og at vanlige folk vil tape på det.

– Det er et spill for galleriet . Man snakker om at man vil ha et bedre boligmarked, og at man ønsker å hjelpe folk inn på boligmarkedet. Flertallet viser her at de ikke mener det, og er mest opptatt av at andre folk skal tjene penger, sier hun.

– Kun for de mest bemidlede

– Det er veldig iver for at private skal bygge, for man mener da at man vil få fart på markedet, og at prisene vil gå ned. Dette eksempelet viser er at prisen kommer til å gå opp, og at private ut byggere ikke er sosiale boligbyggere, men kun er ute etter å tjene penger.

– Det betyr at det ikke er mulig for vanlige folk å få seg et sted å bo, det vil være de som er mest bemidlede som får muligheten til å komme inn på boligmarkedet, sier Molina.

– Bedre for byen med private utbyggere

Christine Sagen Helgø

Christine Sagen Helgø (H).

Christine Sagen Helgø (H), påtroppende ordfører i Stavanger mener Molina bommer på kritikken, og at vedtaket om å slippe private aktører til i området er en gunstig situasjon for byens boligsøkende befolkning.

– Hvis Stavanger kommune skulle kjøpt denne tomten måtte vi ha laget en ny reguleringsplan for området. Nå var det allerede en god reguleringsplan på plass, og vår vurdering var at vi ønsker at de regulerte boligene skulle komme på plass raskt, sier Sagen Helgø.

Hun anslår at hvis kommunen hadde kjøpt tomten, og laget en ny reguleringsplan, hadde ferdigstillelsen av boligene blitt forsinket med flere år.

– Her gikk kom inn og gjorde en vurdering. Om det var et ønske at vi skulle kjøpe denne tomten måtte det også være en grunn til at vi skulle gjøre det. Det var det ikke. Dette området er ferdig til å ta fatt på byggingen, og det er ikke aktuelt å ha én kommunal blokk i dette området, sier hun.

Ville ikke bygge egne boliger

Sagen Helgø sier at det aldri var et alternativ at kommunen skulle bygge ut boligene selv.

– Vi vurderte om vi ville gå inn og lage egne kommunale boliger i dette området. Vi har dårlig erfaring med å lage et område med bare kommunale boliger. Vi ønsker heller at private skal bygge ut, og så kan vi heller vi vurdere i ettertid om vi vil kjøpe noen av boligene tilbake og bruke dem til kommunale formål, sier Helgø.

Stavanger kommune har, ifølge Sagen Helgø, gått bort fra tankegangen om å ha mange kommunale boliger i et område.

– Nå kjøper vi kommunale boliger bredt i hele byen, og ofte innad i boligbyggelag, slik at vi ikke får en opphopning av kommunale boliger, sier hun.

Hun mener boligene som nå skal ferdigstilles på Møldal-tomten vil være svært gunstig for byen.

– Å få disse boligene inn på markedet er viktig. Flertallet ser for oss at den private utbyggeren vil bidra til å skaffe gode boliger i dette området på Madla, raskt, sier hun.