– En stemme for de stemmeløse

Flere møtte opp til markering for papirløses rettigheter i Stavanger søndag kveld.

Markering for papirløse

Per A. Thorbjørnsen taler til de fremmøtte på markering for de parirløses rettigheter i Stavanger.

Foto: Simon Furnes

Markering på torget i Stavanger skjedde samme dato som barnekonvensjonen ble vedtatt av FN.

Arrangementet ble initiert av Cecilie Gustavsen, medlem i Unge Venstre, og forkjemper for saken.

– Det var en veldig vellykket markering og flott at mange møtte opp for å gi beskjed om at forholdene til de papirløse må bedres, sier hun.

Flere appellanter

Under markeringen bidro appellanter fra Venstre, SV, Mellomkirkelig råd og Kristent interkulturelt arbeid (KIA). I tillegg fortalte en asylsøker fra Hå mottak om sin situasjon. Markering ble startet og avsluttet med sang ifra Kari Arnøy.

– Regjeringens inndragning av skattekortene til papirløse i januar 2011 har endret livet til en stor gruppe av dem. Mange mistet arbeidet som de hadde hatt i mange år, og har fått livene sine snudd helt på hodet. Nå må regjeringen legge forholdene til rette for at ureturnerbare flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato, sa Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder i Stavanger Venstre.

– Humanismen er borte, og regjeringen framstår som et stort isfjell. Vi må kunne legge forholdene til rette for de ureturnerbare, la han til.

– Plikt til å ta vare på dem

Eirik Faret Sakariassen, bystyrerepresentant for SV i Stavanger deltok også på merkeringen.

– Vi er en stemme for de stemmeløse. Norge har en plikt til å ta vare på de som er på flukt. Sammen må vi kunne være med på å påvirke regjeringen til å ta et humant standpunkt i denne viktige saken, sa han.

– Asylpolitikken er ikke norsk kirke verdig

Også kirkelige og kristne organisasjoner deltok.

– Dagens asylpolitikk er ikke norsk kirke verdig. Mennesker skal behandles med verdighet. Barns rettigheter må veie mye, sa Kjetil Aano, leder av mellomkirkelig råd, i sin appell.

Hverken Aano eller Eva Lee Løland i KIA er fornøyd med regjeringens vedtak om inndragning av skattekort for papirløse.

– Jeg håper vi slipper å stå her neste år. Regjeringen stempler papirløse som kriminelle. Vi må heller møte papirløse med humanisme. Nå er det på tide at politikerne handler, hun.