Hopp til innhold

– En ny standard for Nordsjøen

Oljeselskapet Total har fått ja til å bygge verdens lengste vekselstrømkabel ut til Martin Linge-feltet helt på grensen av norsk sokkel. – Dessverre et unntak fra regelen, sier miljøorganisasjonen Zero.

Martin Linge-feltet

Slik vil det se ut når Martin Linge-feltet settes i produksjon, etter planen i slutten av 2016.

Foto: Total

– Vi fikk tillatelse til å bygge en ledning som kan frakte strøm i størrelsesorden 65 megawatt i forbindelse med konsesjonen til Martin Linge-feltet, sier kommunikasjonssjef i Total, Leif Harald Halvorsen.

Leif Harald Halvorsen

Leif Harald Halvorsen er kommunikasjonssjef i Total.

Foto: Total

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt oljeselskapet Total konsesjon til å bygge verdens lengste vekselstrømkabel ut til Martin Linge-feltet i Nordsjøen. Kabelen skal gå fra Kollsnes utenfor Bergen, og fjernstyres fra Stavanger.

Feltet het tidligere Hild, og ble funnet helt tilbake i 1978. Det ligger helt vest i Nordsjøen, på grensen til britisk sokkel.

– Ekstra buffer for andre felt

Ifølge Halvorsen skal kabelen bygges for å frakte mer strøm enn feltet har bruk for når produksjonen starter i 2016.

– Under normal drift vil det være ca. 35 megawatt, men det vil også være litt tap av strøm under transport ut. Vi ser også for oss at dette kan være en ekstra buffer tilgjengelig for eventuelt andre felt i dette området som får et kraftbehov i på et senere tidspunkt, sier han.

Feltet blir det syvende på norsk sokkel som får all sin strøm fra land. De andre er Gjøa, Valhall, Ormen Lange, Troll A, Snøhvit, og Goliat.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Martin Linge

Martin Linge-feltet ligger helt på grensen til norsk sokkel.

Foto: Total

– Et eksempel til etterfølgelse

– Vi er veldig fornøyde med at Total velger denne løsningen. De er et eksempel til etterfølgelse og setter en ny standard for Nordsjøen, sier Kari Elisabeth Kaski i miljøorganisasjonen Zero.

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski i Zero.

Foto: Zero

Ved å bruke strøm fra land i stedet for å sette i gang forurensende gassturbiner unngås klimagassutslipp fra plattformen.

– Oljeindustrien er jo Norges største utslippssektor, og regelen er dessverre at nye plattformer utstyres med gassturbiner som produserer strøm, sier Kaski.

– Det trengs sterkere virkemidler fra politikerne sin side for å redusere klimagassutslippene offshore. Et påbud om strøm fra land hadde vært det beste for å nå klimamålene som er satt, legger hun til.

170 kilometer lang

Sjøkabelen er til sammen rundt 170 km lang og går fra Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland ut til Martin Linge-feltet. Total får også konsesjon til en ny transformatorstasjon og en 300 kilowatts jordkabel på Kollsnes.

BKK Nett sin stasjon på Kollsnes må også utvides med to bryterfelt, og BKK Nett har samtidig fått konsesjon til den utvidelsen. Alle anlegg vil ligge på områder regulert til industri.

NVE legger til grunn at Stortinget har gitt sin tilslutning til utbyggingen av Martin Linge, og at utbyggingsløsningen forutsetter kraftforsyning fra land.

Ifølge NVE er virkningene for private og allmenne interesser små og akseptable, og virkningene for naturmiljøet er små. Direktoratet har satt særskilte vilkår om frakobling ved feil eller vanskelige driftssituasjoner inntil en ny forbindelse mellom Modalen og Kollsnes er på plass.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Martin Linge

Skisse av planlagt utbyggingsløsning for Martin Linge-feltet.

Foto: Total

Fra regjeringens petroleumsmelding om kraft fra land, 24.06.2011:

Det å drive felt til havs med elektrisitet fra land kan redusere norske klimagassutslipp. Derfor vil regjeringen fortsatt kreve vurdering av kraft fra land som energiløsning for nye felt og ved større ombygginger av eksisterende felt.

Myndighetene gjør et grundig arbeid for å vurdere kraft fra land ved nye utbygginger og store ombygginger på norsk sokkel. Historisk sett har ikke kraft fra land vært et realistisk alternativ på grunn av høye kostnader og tekniske utfordringer. Teknologiutvikling over tid har gjort kraft fra land mer aktuelt. Kraft fra land krever fortsatt meget store investeringer og vil som oftest kun være realistisk ved større, selvstendige utbygginger eller ved større ombygginger av store felt.

I stortingsmeldingen varsles det at Regjeringen vil:

  • Fortsette å kreve vurdering av kraft fra land som energiløsning for nye felt og ved større ombygginger av eksisterende felt, herunder vurdere relevant levetid.
  • Følge opp at operatøren for nye feltutbygginger i petroleumssektoren på et tidlig tidspunkt søker om tilknytning til nettet i tilfeller der kraft fra land er aktuelt.
  • Statnett skal legge til rette for framtidig kraftforbruk, blant annet større og spesifikke økninger i kraftforbruket i petroleumssektoren, dersom dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.