NRK Meny
Normal

– En inhuman og uverdig politikk

Tusenvis har demonstrert for asylbarnas rettigheter over hele landet i dag. På platatene deres sto det «Stopp familiesplitting» og «Norge bryter barnekonvensjonen» og «Nok er nok».

Aksjon for asylbarna i Stavanger 12. januar 2013

Johanne Gilje Rossavik (7) aksjonerer for asylbarna i Stavanger.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det viktigste budskapet er at de lengeværende asylbarna må få bli og at vi må legge opp den inhumane flyktninge- og asylpolitikken vi har i Norge, sier Hallgeir Langeland til NRK.

Stortingsrepresentanten demonstrerer mot politikken hans egen regjering fører, og holdt appell i Stavanger sentrum i dag.

– Disse barna er født i Norge eller oppvokst i Norge. De skal ikke betalt for at foreldrene har gjort noe galt. La barna få bli, sier han.

I dag arranger Rettferd i Asylpolitikken (RIA) i samarbeid med Foreningen av tolvte januar og lokale og nasjonale støttegrupper og aktivister demonstrasjoner over hele landet for å endre loven.

Flere hundre møtte opp til demonstrasjon i Stavanger sentrum i dag. På platatene deres sto det «Stopp familiesplitting» og «Norge bryter barnekonvensjonen» og «Nok er nok».

VIDEO: Hallgeir Langeland holdt appell for asylbarna i Stavanger i dag. Foto: Ole Andreas Bø/NRK

540 barn på norske asylmottak

Før jul avviste høyesterett utvisningsanken i to prinsippielt viktige asylsaker hvor barn er involvert.

Beslutningen klargjorde vilkårene for oppholdstillatelse for barn, hvordan man rettslig skal kunne prøve barnas beste og i hvor stor grad domstolene skal gå inn i forvaltningens skjønnsvurdering.

Ifølge UDIs tall bor det i dag 540 barn på norske asylmottak som har vært i Norge i mer enn tre år. 26 av barna har vært her i over sju år.

SVs stortingsrepresentant Hallgeir Langeland holder appell i en av lørdagens støttemarkeringer for asylbarna. Han er glad for at enkelte Ap-medlemmer går mot eget parti i saken.

VIDEO: Hallgeir Langeland om regjeringens asylpolitikk. Foto: Ole Andreas Bø/NRK.

– Bryter med folkeskikk og verdiene våre

Gunhild Andersen

Gunhild Andersen er styremedlem i organisasjonen Rettferdighet i asylpolitikken.

Foto: Den norske kirke
Nathan Eshete

Nathan Eshete (7) fra Bergen er et av barna som skal sendes ut av Norge.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Det er viktig å gi et ansikt til det vi mener er en inhuman og uverdig politikk. Det er viktig å sette barns beste høyt og tydelig på dagsorden og at myndighetene ser at det er et folkelig arrangement for det, sier styremedlem i organisasjonen Rettferdighet i asylpolitikken, Gunhild Andersen.

12. januar er dagen papirløse Maria Amelie ble arrestert av Politiets utlendingsenhet (PU).

– Den dagen kom papirløse i fokus. Senere ble Foreningen av tolvte januar dannet, sier Andersen.

Siden det har flere lignende tilfeller kommet frem i lyset. Blant annet saken til 7 år gamle Nathan Eshete fra Bergen.

– For de fleste handler det ikke om å sende dem tilbake til det landet de kom fra, men å deportere dem. De kommer til et land de aldri har vært i. De er født og oppvokst i Norge. Det mener vi bryter med folkeskikk og verdiene våre, sier Andersen.

– I morgen er fokuset isolert sett barns beste. Når barn har bodd lenge i Norge og har tilknytning til Norge er det best for dem å bli værende her, uansett hva foreldrene deres har gjort, legger hun til.

Flere hundre møtte opp til demonstrasjon i Stavanger sentrum i dag. På platatene deres sto det «Stopp familiesplitting» og «Norge bryter barnekonvensjonen» og «Nok er nok».

VIDEO: Demonstrasjon for asylbarna i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø/NRK

Fra demonstrasjonens arrangementside på Facebook:

«NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!»