– En historisk dag for Rogaland

Tirsdag vedtok Stortinget Rogfast – det som skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel.

Rogfast grafikk

Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel kommer til Rogaland.

Foto: Norconsult

– Målet er å komme i gang i løpet av høsten, sier Tor Geir Espedal, prosjektleder i Statens vegvesen for Rogfast.

Norges største veiprosjekt noensinne skal stå ferdig innen 2025 eller 2026. Med unntak av SV og MDG stemte hele Stortinget for oppstart av bygging av Rogfast-tunnelen.

Den 26,7 km lange tunnelen skal gå under Boknafjorden, og vil også gjøre Kvitsøy landfast.

– Det er nesten sånn at vi ikke klarer å ta innover oss størrelsen på dette. Alt er av en helt annen dimensjon enn vi har vært vant med til nå, sier Espedal.

Likevel overrasker det ham ikke, at et slikt prosjekt landes i Norge.

– Vi har vært vant til å bryte grenser på tunnelprosjekt, så ingen ting forundrer meg lenger.

Legges ut på anbud

Det skal bygges to løp. Med 250 meters mellomrom skal det være nødutganger, slik at en kan evakuere over til det parallelle løpet dersom en brann skulle oppstå.

– Med to løp blir situasjonen en helt annen. Da kan en rømme over og komme seg i sikkerhet på en grei måte, sier Espeland.

Prosjektene skal nå ut på anbud, og Vegvesenet er i avslutningsfasen av prosjekteringen.

– Vi legger en siste hånd på kontraktene som nå skal ut på anbud, sier han.

Oversiktstegning_2012-08-14

Her ser du hvor tunnelen skal gå.

Foto: Statens Vegvesen

– En høytidsdag

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) kaller denne tirsdagen historisk.

– Det er ikke ofte vi får oppleve en høytidsdag som dette. Vi får en avkorting mellom Bergen og Stavanger på 40 minutter. Det er ganske heftig, sier han.

Prosjektet har en ramme på 16,8 milliarder kroner. Av disse bidrar staten med 3,6 milliarder. Resten finansieres via bompenger, med en bomtakst på rundt 290 kroner for passering med personbil med rabattbrikke.

Nedbetalingstiden er satt til 20 år, men Kambe håper tunnelen vil føre med seg trafikkøkning, som kan gjøre at regningen blir betalt raskere.

Ventilasjon

Grafikken viser ventilasjonen ved Kvitsøykrysset. Det røde røret frakter ut gammel luft, mens det blå pumper inn frisk luft.

Foto: Norconsult

Døgnåpent over Boknafjorden

Høyre-politikeren omtaler tirsdagens vedtak som "det beste som har skjedd Vestlandet på lang tid".

– Dette vil ha noe å si for hvor folk bosetter seg, hvor arbeidsplasser genereres og det vil gjøre Rogaland til et enda mer konkurransedyktig fylke, sier han.

Arve Kambe (H)

Arve Kambe (H) er fornøyd med at ventetiden er over.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Samtidig trekker han frem problemene med ferjetrafikken over Boknafjorden, som noe som vil kunne gjøre hverdagen enklere for innbyggerne i fylket.

– Vi slipper å tenke på når ferjen går, hvordan været er, om den går fra Mekjarvik eller fra Mortavika. Da er det døgnåpent, sier han.

Rogfast er første byggetrinn i ambisjonen om ferjefri E39, foreslått av regjeringen. Kambe håper neste byggetrinn blir Hordfast.

– Da blir vi i praksis landfast med Bergen også, sier han.