– Dette har med demokratiet å gjøre

Høyre-ordfører Bjørn Kahrs i Randaberg vil ikke si seg enig i Ernas reservasjons-kompromiss.

Folketallet i Randaberg går ned

Ordfører Bjørn Kahrs i Randaberg sier nei til at leger kan få reservere seg mot å henvise til abort.

Foto: Marianne Terjesen

– Denne debatten går jo ikke på utføringen av abortinngrep, men på henvisning til abort. Det har noe med demokrati å gjøre, så lenge vi har fri abort i Norge, vil det at det at en lege kan reservere seg være et feilgrep, sier ordfører Bjørn Kahrs til NRK.

Randaberg-ordføreren er en av høyreordførere spurt av Dagsavisen som hva de synes om fastleger rett til å reservere seg mot henvisning til abort. Og svaret er entydig fra 18 av de, om kommunene får bestemme vil de stemme nei.

– Men er ikke dette å motarbeide sin egen regjering?

– Hvis jeg hadde gått til votering med tanke på å støtte min egen regjering hadde jeg nok stemt annerledes. Men denne debatten er for meg å gi uttrykk for noe jeg mener er prinsipalt galt, sier Kahrs.

Hør debatten på Politisk kvarter om reservasjonsretten.

Lovforslag ute på høring

Det var i avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre etter regjeringsforhandlingene i høst, at KrF fikk reservasjonsmuligheten svart på hvitt av regjeringspartiene. De ønsket å lovfeste at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort av samvittighetsgrunner.

De mente det var tilstrekkelig at pasienten ble henvist til en annen lege som kunne henvise videre, eller at pasienten selv tok kontakt med sykehus.

Men siden helseminister Bent Høie sendte det konkrete lovforslaget ut på høring har ikke debatten stått stille. I lovforslaget åpnes det for at kommunene selv kan bestemme lokalt om de vil føye seg.

– Hvis det blir vedtatt i Stortinget at kommunene selv kan bestemme om de vil åpne for reservasjonsmulighet, tror du det er flertall for reservasjonsrett i Randaberg?

– Vet ikke helt, det er vanskelig å si. Jeg tror nok det ikke det hadde blitt flertall slik jeg kjenner mine politiske venner i Randaberg. Hadde det vært snakk om å reservere seg mot å utføre abort hadde det nok vært flertall, men ikke når det er snakk om å reservere seg mot å henvise, sier Kahrs.

Misfornøyde med lovforslaget

Ifølge Dagsavisen sier høyreordførere i følgende kommuner nei til å la fastlegene reservere seg mot henvisning: Porsanger, Søgne, Vestvågøy, Lindesnes, Bindal, Stryn, Bærum, Fjell, Moss, Ballangen, Halden og Vestby.

KrF på sin side har gitt uttrykk for at de ikke mener avtalen med Høyre og Frp er holdt sånn som forslaget ligger nå, og ønsker å forhandle videre.

– Ja, vi må sette oss ned med regjeringspartiene etter at høringsrunden er over, slik at vi kan få et forslag til Stortinget som alle tre kan være fornøyd med, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen til Dagsavisen.

Høringsfristen for forslaget går ut 30. april.