– Denne vinteren blir tøff uansett

OPEC er enig om å kutte i oljeproduksjonen. – Beslutningen har kortvarig betydning, mener professor Klaus Mohn. – Vi går en tøff vinter i møte, spår investor Ståle Kyllingstad.

Ståle Kyllingstad

Gründer Ståle Kyllingstad er positiv til at oljeprisen går opp, men understreker at OPECs beslutning hjelper lite denne vinteren.

Foto: Kees Fjellvang / NRK

Onsdag ettermiddag bekreftet OPEC at de er enige om å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat per dag. I dag ligger OPECs oljeproduksjon på 32,5 millioner fat, og kuttene skal iverksettes fra januar. Målet er å løfte oljeprisen.

Les også: Opec kutter i oljeproduksjonen

Beslutningen har skapt mange reaksjoner, også i oljefylket Rogaland. Klaus Mohn er tidligere sjeføkonom i Statoil og arbeider nå som professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han sier dette om OPECs beslutning:

– Den betyr ikke så altfor mye. På kort sikt kan vi regne med et noe strammere marked, fordi produksjonskuttet vil føre til fallende tilbud. Det igjen vil legge grunnlaget for en noe høyere oljepris enn vi ellers ville fått.

Klaus Mohn

Professor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger tror oljeprisen vil legge seg på rundt 50 dollar fatet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Begrenset betydning

Oljeprisen startet klatringen allerede før avtalen var klar, melder NTB. Klokken 15 lå prisen like under 51 dollar fatet, opp nesten 4 dollar fra dagen før.

Professor Mohn tror oljeprisen vil legge seg på rundt 50 dollar per fat framover.

– Er det en pris vi bør være fornøyd med?

– Ja, jeg tror det. Oljeprisen vil på sikt dannes av de store kreftene knyttet til tilbud og etterspørsel. Og i det bildet har OPEC begrenset betydning for prisreguleringen, sier han.

– Har oljenæringen lokalt grunn til å være glade i dag?

– Det er selvsagt bedre med en beslutning enn ingen beslutning. Men den er av begrenset og kortvarig betydning. For dette handler om oljeselskapenes vilje til å bruke penger, og der tror jeg altså virkningen er begrenset.

Spår tøff vinter

IKM- gründer Ståle Kyllingstad etterlyser stabilitet.

– Jeg er positiv til alt som kan gi en økning i aktiviteten på lengre sikt i Norge. Men nyheten fra OPEC hjelper oss ingenting denne vinteren. Vår bransje trenger en stabilt høyere pris over en lengre periode, understreker han.

– Vil OPECs beslutning ha betydning for arbeidsplasser på norsk sokkel?

– Det vil bety veldig lite på kort sikt. Denne vinteren blir tøff uansett. Men hvis oljeprisen stabiliserer seg høyt, vil det gi optimisme, sier Kyllingstad.

Skjebnemøte i Wien

Beslutningen om å kutte i oljeproduksjonen kom mens OPEC-landene var samlet til møte i Wien i dag. Møtet har blitt kalt et skjebnemøte.

– Det er første gang OPEC lykkes i å få i stand produksjonsbegrensende tiltak etter novembermøtet i 2014. Sånn sett er det skjellsettende at de faktisk får på plass en avtale som gir noen begrensninger på tilbudssiden, forklarer Mohn.