– De truer og presser hjelpeløse eiere

Skipet «Harrier» nektes utreise fra Gismarvik havn av norske myndigheter, og mens det ligger i arrest har havneselskapet doblet leien.

Harrier

GMC har økt havneleien for «Harrier», som har ligget til kai i Gismarvik siden 23. februar.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Lørdag har «Harrier» ligget i Gismarvik havn i 127 døgn. For en uke siden skrev NRK om den ubetalte havneleien som da var på over 1,7 millioner kroner.

Nå sier driftsselskapet, Nabeel Shipmanagement, at GMC Maritime som er baseoperatør i Gismarvik havn, har doblet havneleien fra 22.000 til 40.000 kroner. Dermed passerer den ubetalte regningen 2,5 millioner kroner denne helgen.

– GMC Maritime er veldig opportunistiske, og utnytter uheldige eiere, sier Trace Carvalho, direktør i Nabeel Shipmanagement.

– Handler ikke om utnyttelse

– Det stemmer at vi har økt havneleien, men det handler ikke om utnyttelse. Skipet stenger for vår virksomhet i havnen, og vi trenger å dekke våre merkostnader. Den opprinnelige kaileien ble fastsatt ut ifra forutsetningen om at vi hadde ledig kapasitet. Det er ikke situasjonen nå, sier administrerende direktør i GMC Maritime, Olav Anders Stople.

Harrier ble slept til Gismarvik etter havariet utenfor Jærkysten 23. februar. I mars påla Miljødirektoratet skipet å bli i Norge, til farlig avfall om bord er håndtert på forsvarlig vis, og fordi skipet i seg selv også anses som avfall.

Betydelige økonomiske utfordringer

Carvalho sier til NRK at pålegget har gitt skipets eier, Julia Shipping Inc., betydelige økonomiske utfordringer. Og at de flere ganger har forsikret GMC Maritime om at havneleien vil bli betalt, så snart skipet får forlate havna.

– Til tross gjentatte betalingsoppfordringer, har ikke kaileie blitt betalt siden slutten av mars. I en slik situasjon er det vanskelig å ha tiltro til at fremtidige krav vil betales. Vi har flere ganger etterspurt en formell garanti for utestående beløp, men har så langt ikke fått dette, sier Stople.

Skipet kan flyttes

Julia Shipping har klaget på påleggsvedtaket, og klagesaken er under behandling i Klima- og miljødepartementet. Ifølge statssekretær Lars Andreas Lunde kan de ikke angi når denne vil være ferdigbehandlet, men skipet kan flyttes.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde.

Foto: Erlend Kjernli

– På konkret forespørsel kan vedtaket endres for å få flyttet Harrier til ny havn eller oppankringssted. Det viktigste er å sikre at skipet ikke forlater Norge, sier Lunde.

Men uten økonomisk garanti er det ikke lett å få flyttet skipet, mener Stople.

– Det er ingen andre havner som ønsker å ta imot skipet når kaileie ikke betales eller kan garanteres for. Dermed låses skipet til Gismarvik. Vi er overrasket over at direktoratet ikke har drøftet disse utfordringene med GMC Maritime, sier Stople.

På spørsmål om hva skipets eier velger å gjøre dersom departementet opprettholder pålegget fra Miljødirektoratet, svarer Carvalho følgende:

– Skipet skal ut i oppdrag, så snart det har blitt reparert i tørrdokk. Ubestridte bevis har blitt presentert for departementet, og eieren er overbevist om at departementet viser kunnskap og rettferdighet, og fjerner pålegget slik at skipet kan forlate havna.