NRK Meny
Normal

– De Nokas-ansatte er ikke forberedt

De som var på jobb under Nokas-ranet ønsker ikke å møte Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew ute i frihet nå, ifølge de ansattes advokat Pål Behrens.

Nokas-ranet

Nokas-ranet for ti år siden var en traumatisk opplevelse for dem som jobbet på tellesentralen i Stavanger.

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

– De ansatte synes det er for tidlig at han blir prøveløslatt nå. Det kommer for brått på, de er ikke forberedt, og ønsker ikke å møte disse ute i frihet, sier Pål Behrens, advokat for de som var på jobb under Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden.

Pål Behrens

Pål Behrens er advokat for de Nokas-ansatte.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Han har i morgentimene torsdag vært i kontakt med sine klienter.

Det ble i dag klart at Høyesterett opphever lagmannsrettens dom og derfor tillater prøveløslating av Nokas-raner Kjell Alrich Schumann. Høyesterett bestemte også at Metkel Betew kan prøveløslates.

Schumann og Betew var de eneste to som ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år etter Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden.

Også Behrens selv mener det er feil å prøveløslate de to.

– Ja, etter et så brutalt ran som Nokas-saken var, så mener jeg det er for tidlig å prøveløslate Schumann nå, sier han.

– Sliter med følgeskader

Høyesterett mener det ikke lenger er nærliggende gjentakelsesfare når det gjelder Schumann og Betew, og at vilkåret for fortsatt forvaring ikke er oppfylt.

– I denne saken, så synes jeg det ville vært riktig å vente noe lenger med prøveløslatelse. Dette på grunn av det store og grove omfanget, og de konsekvensene dette har hatt for de ansatte, som har slitt med svært alvorlige følgeskader. Dette synes jeg burde veid tyngre, sier Behrens.