Hopp til innhold

– Negative mennesker går oftest til legen

Leger mener overbehandling truer folkehelsen, og at selvdiagnostisering på nett skaper flere hypokondere. De som har et negativt syn på verden går aller oftest til legen, mener forsker.

Legekontor

Stadig flere friske nordmenn oppsøker lege og sykehus, hevdes det. Men hva kjennetegner dem som oppsøker lege oftere enn andre?

Foto: Colourbox.com

– Folk som generelt har en tendens til å vurdere situasjoner negativt, opplever ting som mer truende og vil derfor i større grad gå til lege, sier forsker ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger (UiS), Marie Undheim.

Norsk forening for allmennmedisin mener alt for mange friske folk går til legen. Professor i samfunnsmedisin, Olav Helge Førde, mener overbehandling truer folkehelsen, og ønsker en nasjonal gjennomgang om hvorvidt vi behandler for mange friske mennesker her til lands. Nettsteder som skriver om helse opplever en solid vekst. Men gjør vår tørst etter kunnskap at vi blir mer engstelige?

Marie Undheim

Marie Undheim, forsker ved Universitetet i Stavanger, vil ikke fraråde folk å oppsøke lege.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Sykdom er subjektivt

– Hvis du er veldig nedkjørt og stressa, så vil du i større grad kjenne symptomene enn hvis du ikke er det. Hvordan vi tolker symptomene våre påvirker hvorvidt vi øppsøker lege, sier hun.

Ifølge Undheim innebærer dette blant annet at folk med depressive symptomer oppsøker lege oftere enn andre. Hun er opptatt av at sykdom er en subjektiv opplevelse.

Skal vi få friske folk til å la være å oppsøke lege og sykehus, må vi se på faktorene som ligger bak pasientens oppfatning av sykdom, påpeker hun.

– Legen må gi kunnskap

Ifølge UiS-forskeren dreier det seg ofte om grupper som går til lege igjen og igjen.

For å begrense legebesøkene, blir derfor samtalen mellom lege og pasient ekstra viktig.

– Hvis legene i disse møtene kan ha fokus på kunnskap og gi den informasjonen pasienten trenger, så vil pasienten være bedre utrustet til selv å vurdere plager og symptomer neste gang, sier hun.

Vil ikke fraråde legebesøk

Undheim ønsker ikke å fraråde folk til å oppsøke lege, og minner om at det er grupper som burde gått oftere. Menn går for eksempel sjeldnere til lege enn kvinner, og prostatakreft og testikkelkreft er fremdeles tabu, påpeker hun.

– Det er veldig viktig å ha et balansert syn på dette problemet. Hvis en går ut og sier at folk skal slutte å gå til lege, så kan konsekvensene bli store for dem som burde gå til lege, men som ikke gjør det, sier hun.