Hopp til innhold

Mener boliglånskundene er melkekyr

Norsk Familieøkonomi mener eierne, og ikke kundene, bør ta en større del av regninga for overskuddet til SR-Bank. SR-Bank mener overskuddet er nødvendig.

SR-Bank

SR-Bank presenterte i dag et overskudd på 2,4 milliarder kroner for 2013.

Foto: NRK

Reid Krohn-Pettersen

Reid Krohn-Pettersen, sjeføkonom i Norsk Familiøkonomi.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi er skuffet over at SR-Bank opprettholder sin utbyttestrategi som beriker eierne på bekostning av boliglånskundene, sier sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen i Norsk Familiøkonomi.

SR-bank hadde et overskudd på vel 2,4 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på nesten 600 millioner kroner i forhold til året før. Krohn-Pettersen er kritisk til at banken går med stort overskudd på bekostning av kundene.

– Det er urovekkende å se at vi boliglånskunder finner oss i å være en eneste stor melkeku for å øke egenkapitalen i SR-Bank, til gode for kun eierne, sier Krohn Pettersen.

Mener overskuddet er nødvendig

Administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, Arne Austreid, mener banken har lagt fram et nødvendig godt resultat.

Arne Austreid

Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Foto: SR-bank

– Vi er solide og lønnsomme. I tråd med nye krav må vi, som andre banker, ytterligere styrke vår soliditet og finansiering. Det skal vi klare gjennom fortsatt gode inntekter fra en forretningsmodell med god bredde, mer effektiv drift og et moderat utbyttenivå, avslutter Arne Austreid.

Den 1. juli trådte regjeringens krav om at banker må ha minst 4,5 prosent ren kjernekapital, i kraft. Det stiller strengere krav til bankene. SR-Bank styrket i fjor sin rene kjernekapital til 11,1 %. De mener fortsatt lave tap og gode finansielle inntekter gjør konsernet godt rustet for fortsatt vekst.

– I løpet av de to siste årene har vi styrket egenkapitalen med hele 4 milliarder kroner. Eierne bidro med 1,5 milliarder kroner gjennom en emisjon i 2012, og om lag 2,5 milliarder er tilført egenkapitalen i form av tilbakeholdt overskudd i 2012 og 2013. For 2013 alene, foreslår styret å holde tilbake 78 % av et solid overskudd, noe som er et viktig bidrag til at vi fortsatt kan tilføre vår ekspansive landsdel kapital, sier Arne Austreid.

– Snakker for sin syke mor

Reid Krohn-Pettersen mener også det er helt naturlig at man skal bygge gode og solide banker som kommer alle til gode, men han mener eierne bør ta en større del av ansvaret for det.

– Det er ikke til å stikke under en stol at bankenes kritikk mot strenge egenkapitalkrav hadde vært løst ved å utsette utbyttebetaling til eierne de neste tre årene, sier sjeføkonom i Norsk Familieøkonomi, Reid Krohn-Pettersen.

Aksjekursen til SpareBank 1 SR-Bank har steget med 62 prosent i 2013. Andelen utenlandske eiere/investorer har mer enn doblet seg i foregående år, fra 6 prosent eierandel til hele 14 prosent.

– Da er det veldig rart at banken samtidig «snakker for sin syke mor». I det ene øyeblikket kritiserer banken staten for strenge egenkapitalkrav, samtidig bygger banken ned egenkapitalsituasjonen sin ved å tappe av overskuddet til eierne, mener Krohn-Pettersen.

Resultat på 2.347.000

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.347 millioner kroner i 2013 mot 1.761 millioner kroner i 2012. Egenkapitalavkastningen etter skatt økte fra 12,4 % i 2012 til 14,0 % i 2013. Resultat før skatt, for 4. kvartal isolert sett, ble 674 millioner kroner (458 millioner kroner). Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,2 % (11,2 %).

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 2.833 millioner kroner mot 2.209 millioner kroner i 2012. I 2013 ble den underliggende kostnadsveksten redusert til 2,5 %, mens kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 49,9 % til 44,9 %.

Nøkkeltall for SR-Bank per 31. desember:
(Per 31. desember 2012 i parentes)

 • Resultat før skatt: 2.347 mill kroner (1.761 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.860 mill kroner (1.361 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,0 % (12,4 %)
 • Resultat per aksje: 7,27 kroner (5,32 kroner)
 • Styret foreslår et utbytte per aksje på 1,60 kroner (1,50 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.119 mill kroner (1.742 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.824 mill kroner (1.466 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 555 mill kroner (578 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.019 mill kroner (1.888 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 132 mill kroner (137 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,3 % (7,8 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,0 % (5,5 %)
 • Kjernekapitaldekning: 12,8 % (12,1 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,1 % (10,0 %)

Flere nyheter fra Rogaland