NRK Meny
Normal

– Bli enige, og fatt et vedtak

Dersom rogalandspolitikerne ikke klarer å bli enige om bompenger, havner de bak i køen for å få penger fra staten, sier Hareide.

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide (KrF) er leder i Stortingets transportkomité.

Foto: NRK

I fylkestinget i forrige uke ble det ikke flertall for bompenger etter 2015, selv om alle partiene, utenom Fremskrittspartiet, egentlig vil ha det.

– Havner bak i køen

Bompenger

Bompenger på Forus.

Foto: NRK

Leder i Stortingets transportkomité, Knut Arild Hareide (KrF) ber nå politikerne om å rydde opp. I morgen kommer han selv til Nord-Jæren for å se på trafikkproblemene i regionen.

– Jo mer samstemte politikerne er lokalt, jo lettere er det å få gjennomslag sentralt. Det er viktig også for rogalandspolitikerne. Min erfaring er at de regionene som ikke er villige til å bruke bompenger havner lett bakerst i køen når nasjonale bevilgninger blir gitt, sier han.

Høyre og KrF stemte for et forslag som innebar forlengelse av bompengeperioden utover det som allerede er vedtatt. Ap, SV, Senterpartiet og Venstre stemte også for bompenger, men for et eget forslag som la føringer for at bompengene skulle brukes til kollektivtrafikk og sykkelvei. Begge fløyene stemte altså for bompenger, men ble ikke enig om et felles forslag. Fremskrittspartiet stemte mot begge disse forslaga, og dermed ble det ikke flertall for noe.

Har tro på bybanen

– Stavangerregionen er regionen som vokser sterkest i Norge for tiden, og skal vi løse de fremtidige transportutfordringene i regionen må kollektivløsninger være en viktig del av veksten i trafikken. Da vet vi at vi må få til flere busser og et godt kollektivtilbud. Jeg synes også at bybanen er spennende, og der må staten være med å ta sin del av ansvaret for å løfte et så stort prosjekt, sier Hareide.

Politikerne på Nord-Jæren mye mindre enige om bybane enn de er om bompenger, men Hareide holder fast på at det hadde vært et godt kollektivtilskudd til fylket.

– Tenkningen bak den er fremtidsrettet, og med den økningen vi vet kommer kan en ikke løse trafikkutfordringene bare med at flere skal kjøre privatbil, sier han.

– Nei til bompenger er nei til prosjekter

Knut Arild Hareide gleder seg til rogalandsbesøket i morgen.

– Det er alltid kjekt å snakke om samferdsel i Rogaland. Det er et enormt engasjement for det, men med den veksten som kommer er det ikke lett å få til gode fremtidige løsninger, sier Hareide.

Han beskriver bompenger som et nødvendig onde.

– Hvis de velger å si fullt og helt nei til bompenger er de også med på å si nei til prosjektene sine. De må være konstruktive og villige til å bruke bompenger. Det er ingen som liker det, men det er bedre å si ja til det og få satsning på vei og kollektivtilbud, sier han.

Reelt flertall for bompenger

Han har stor tro på at et vedtak om forlengelse av bompengeordningen på Nord-Jæren blir fattet snart.

– Jeg tror nok at rogalandspolitikerne vil gi flere midler, og jeg tror også rogalendingene har lyst til å få til satsningene på samferdsel. Jeg håper det reelle flertallet som er i Rogaland kan finne en god løsning her, i stedet for å si nei til bompenger, bedre veier og til kollektivsatsing, ser Hareide.

– Da blir det lett at det blir andre regioner som tar midlene fra Stavangerregionen, legger han til.