– Sykehuset burde takket og bukket

Pasient- og brukerombud i Rogaland, Gro Bergfjord, mener at sykehusene bør prøve nye behandlingsmetoder i arbeidet med psykiatriske pasienter, hvis gamle metoder ikke når frem.

Benedicte Omdahl

Benedicte Omdahl tok selvmord etter at hun ikke fikk den behandlingen hun følte hun trengte, ved Stavanger Universitetssjukehus.

27 år gamle Benedicte Omdahl fra Stavanger tok sitt eget liv etter å ha fått det hun mente var feil psykiatrisk behandling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Hun foreslo selv en annen behandlingsmetode, og fikk støtte fra fagmiljøet ved klinikken Modum Bad, men Stavanger Universitetssjukehus var ikke enige.

LES: Benedicte ble ikke hørt - tok sitt eget liv

– Sykehuset burde takket og bukket

Pasientombud Gro Bergfjord er ikke i tvil om at Stavanger Universitetssjukehus burde ha handlet annerledes.

– Egentlig er det overraskende at sykehuset kunne avvise behandlingsmetoden på den måten, sier hun. Når man har en pasient som har vært hospitalisert i så mange år, og man ikke har nådd frem, og noen andre kommer med et forslag til behandlingsmåte, da mener jeg at sykehuset bare må takke og bukke og prøve å gå i den retningen. For da har de ikke nådd frem selv, og da må de kunne høre på andre.

– På hvilken måte er det viktig å ha medbestemmelsesrett for pasienter?

– Det er veldig viktig, ikke minst i forhold til pasientene sin tillitt til behandlingen.

– Hvis pasientene vet at det finnes ulike behandlingsmetoder, så er det utrolig viktig at de blir hørt på akkurat det. For hvis de har tro på den ene og får beskjed om at de får den andre, så sier det seg selv at det er noen mekanismer som slår inn. Da tror jeg den behandlingen pasienten får er nødt til å feile, for man er så innstilt på at man skal ha den andre behandlingen.

Nå granskes behandlingen av Benedicte Omdahl og dødsfallet av både politiet og Helsetilsynet i Rogaland.