– Flere barnevernssaker kommer tilbake når foreldrene har sagt nei

Åtte av ti ledere i barnevernet sier de henlegger saker selv om de er bekymret for barnet. Enkelte av disse sakene kommer tilbake til barnevernet senere, sier Gunnar Toresen i Stavanger.

Gunnar Toresen, sjef Barnevernet i Stavanger

Gunnar Toresen, leder for barnevernet i Stavanger, sier en tredel av sakene som ble henlagt i Stavanger, ble henlagt fordi foreldrene ikke ville ha hjelp. Et problem, mener han.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi opplever at sakene kommer tilbake på et tidspunkt, ved at barnet får adferdsproblemer som følge av langvarig omsorgssvikt, sier Gunnar Toresen, sjef i barnevernet i Stavanger og leder i Norsk Barnevernlederorganisasjon.

En undersøkelse NRK har gjort, viser at 82 prosent av lederne som svarte, oppga at de hadde henlagt saker selv om de var bekymret for barna. Totalt gjaldt dette 700 barn i 20011 og 2012.

– Dette er et problem. I mange tilfeller kommer barna til å utvikle seg i negativ retning hvis de ikke får hjelp, sier han.

En tredel ble henlagt fordi foreldrene sa nei

I mange av disse sakene har foreldre takket nei til hjelp fra barnevernet. Også foreldre med rusproblemer eller psykiske problemer.

Slik er også situasjonen i Stavanger, ifølge Toresen.

– En kartlegging vi gjorde i Stavanger, viser at nesten en tredjedel av undersøkelsene som ble henlagt, ble henlagt fordi foreldrene ikke ønsket den hjelpen barnevernet ville gi, sier han.

Foreldre har rett til å takke nei. Og det gjør de, sier barnevernlederen.

Vil ha økonomisk hjelp, ikke veiledning

– Ofte ønsker vi å gi annen hjelp enn de vil ta imot. De vil kanskje ha økonomisk hjelp eller avlastning, mens vi mener det er nødvendig å gi veiledning om kvaliteten på omsorgen, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Marit Hoff, barnevernleder i Alna i Oslo

Marit Hoff, barnevernleder i Alna bydel i Oslo, bekrefter at barnevernet i hovedstaden ofte henlegger saker fordi foreldre ikke vil ta imot hjelp. – Men vi forholder oss til lovverket, sier hun.

Foto: NRK

Flere tar nå til orde for å senke terskelen for tiltak foreldrene ikke kan si nei til. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) skal legge frem en stortingsmelding om barnevernet fredag, og sier til NRK hun er åpen for å gi barnevernet større muligheter til å pålegge foreldre å ta imot hjelp.

Toresen er usikker på om tvang er den beste løsningen, men vil gjerne at terskelen senkes.

– Må si: «Dette er ikke godt nok»

– Det er vanskelig å pålegge folk å endre seg ved tvang. Samtidig skal kanskje barnets behov for hjelp skal overskygge foreldrenes rett til å takke nei i noen flere tilfeller enn i dag.

Han mener også barnevernet må bli tydeligere, og ikke slippe de sakene de er mest bekymret for.

– I en del tilfeller må vi bli modigere, og si at «dette er ikke godt nok. Hvis dere ikke kan ta imot denne hjelpen, vil situasjonen på et tidspunkt bli uholdbar for barna». Det er nok min viktigste resept, sier Toresen.