– Alle bør få det som Ole (20)

Foreldrene hans kan velge det avlastningstilbudet som passer best – også fra private – på kommunens regning. Den muligheten bør alle få, mener helseministeren.

Bent Høie, Tørres Joa og Ole Joa

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fikk god kontakt da han traff Ole Joa på Sola. Far Tørres Joa i midten.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Ole Joa (20) fryder seg når han kjører en solid vedstubbe gjennom den kraftige kløyvemaskinen. Han har dobbeltdiagnosen downs syndrom og autisme, og trenger oppfølging og støtte døgnet rundt. Foreldrene kjempet lenge for fritt å kunne velge det avlastningstilbudet som passer best for Ole.

I Sola kommune får de nå velge mellom privat og kommunal avlastning på kommunens regning. Kommunen har nemlig innført såkalt brukerstyrt avlastningshjelp.

Ole Joa

Ola Joa (20) bor i Sola, en kommune som gir ham muligheten til å velge det avlastningstilbudet som passer best.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Skreddersydd for Ole

– For oss er det private tilbudet best. Her får Ole god oppfølging og det er mest stabilt, sier mor til Ole, Randi Joa.

Hun forteller at det private firmaet både følger opp Ole på jobb og i fritiden. Hun er opptatt av at avlastningen skal være en del av behandlingen.

– Dette opplegget er skreddersydd for Ole. Her øver og trener de på alle utfordringene som han har.

Moren legger til hvor viktig det er for familien å få god avlastning. Sønnen hennes kan fort bli utagerende og vanskelig å ha med å gjøre hvis han ikke er i aktivitet.

Sola foregangskommune

Ifølge ordfører Ole Ueland (H) i Sola handler ikke dette om å spare penger, men å gi foreldre med ekstra omsorgsbehov friheten til selv å velge det tilbudet de mener er best.

– Kommunen gir et godt avlastningstilbud. Likevel er det enkelte familier som har et annet behov enn det vi kan tilby, sier Ueland, som legger til at denne ordningen også skjerper kommunen til å forbedre sitt eget tilbud.

Kan velge behandling

Ønsker lovendring

Nå vil Sola-ordføreren og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at alle foreldre med svært tyngende omsorgsbehov skal få rett til brukerstyrt avlastningsvalg. Duoen vil foreslå denne lovendringen på Høyres landsmøte i vår.

Vi vet at mange familier ikke synes det kommunale tilbudet er faglig godt nok. Det er ofte gjennomtrekk av ansatte, og noen blir dårligere av denne ustabiliteten, sier Høie til NRK.

Mange vegrer seg

Statsråden mener også at mange vegrer seg for å klage på det kommunale tilbudet siden de er helt avhengige av dette.

– Men blir det mer avlastning med denne lovendringen?

– Nei, kommunen og brukerne må som før bli enige om omfanget av avlastningen. Det nye her er at brukerne selv kan bestemme hvem som skal levere tjenesten, svarer Høie.

Han mener at opplegget rundt Ole Joa viser hvor bra et privat tilbud kan fungere. Helseministeren finner fort tonen med Ole over vedkløyveren og de tar en «high five» når siste vedkubbe går gjennom maskinen.

– Fantastisk! roper Ole.

Nå er han klar for neste aktivitet sammen med primærkontakten sin.