NRK Rogaland - Lokale nyheter, TV og radio

NRK Meny
 • Bil havna på taket i dam

  Ein bil havna på taket ute i ein kunstig dam på Bore litt etter klokka 12. Det var to personar i bilen. Begge kom seg ut av bilen og vart sjekka av ambulansepersonell. Bilen vart liggande delvis under vatn, og det var svært glatt på staden.

  Bil havna på taket i kunstig dam på Bore
  Foto: Hilde Karin Gilje Skog
 • Droppar Jærlinja på E39

  Vegvesenet vil droppe den såkalla jærlina for ny E-39 over Jæren. Det skriv Dalane Tidende. I staden vil vegvesenet konsentrere seg om den indre traseen frå Moi til Bue. Ordførar Odd Stangeland i Eigersund, seier til Dalane Tidende at han er skuffa. Statens vegvesen skriv i ei pressemelding at både ytre og midtre korridor båder er lengre og har dårlegare samfunnsnytte enn indre korridor.

 • Snart 5,3 millioner innbyggere

  Folkemengden i Norge er beregnet til 5.297.000 innbyggere per 31. desember. Det gir en folketilvekst på 38.500, eller 0,7 prosent i 2017, viser tall fra SSB. Nettoinnvandringen er fortsatt høyere enn fødselsoverskuddet slik det har vært i noen år nå.

 • Tilskudd til oppdrettskommuner

  Fiskeridirektoratet utbetaler i dag 60 millioner kroner gjennom Havbruksfondet til om lag 170 kommuner og fylkeskommuner, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Dette er den første utbetalingen fra fondet.

 • Ventar fall i bustadprisane

  Eigdedomsmeklarane trur at bustadprisane kjem til å gå ned også neste år. Eiendom Norge har tal for dei største byane, og dei viser eit fall i Stavanger på 3 prosent neste år. Prisfallet for heile landet er venta å bli på 1 prosent. Det største fallet er venta i Bergen med 5 prosent, medan prisane i Oslo skal stabilisere seg.

Distriktsnyheter fra Rogaland. TV