90 nye studieplasser i Rogaland:

Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Haugesund får tilsammen 90 nye studieplasser neste studieår. Regjeringspartien har satt av midler til 430 nye studieplasser. I en melding fra kunnskapsdepartementet heter det at Sør- og Vestlandet er hardest rammet av nedturen i oljebransjen, og at disse regionene får derfor hovedvekten av de nye studieplassene.