Hopp til innhold

Vil «gi bort» 690 kilometer fylkesveg – kommuner frykter vedlikeholdssjokk

En fjerdedel av dagens fylkesveger bør bli kommunale, mener Rogaland fylkeskommune. I Tysvær vil det kommunale vegnettet øke med 80 prosent – foreløpig uten løfter om mer penger til vedlikehold.

Brautvegen, Klepp

Brautvegen i Klepp er en av fylkesvegene som er foreslått overført til kommunen. Den har ikke gang- og sykkelveg, men samtidig vil fylkeskommunen overta gang- og sykkelveger kommunen har bygget langs veger fylket fortsatt skal eie. En smule frekt, er Klepp-ordførerens karakteristikk.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Dette er veldig uheldig for oss, sier varaordfører i Tysvær, Ola S. Apeland.

Hans kommune får den klart største andelen, 92 kilometer, gjennom ryddeoperasjonen fylkeskommunen nå har satt i gang.

(Se kommuneoversikt nederst i saken)

Ola. S. Apeland

Varaordfører Odd S. Apeland i Tysvær er svært kritisk til at et så omfattende forslag blir sendt på høring midt på sommeren.

Foto: privat

Fylket vil heretter bare eie og drifte veger som har en viktig regional funksjon.

Blant annet veger som binder sammen to fylker, har høy trafikkbelastning, fører til jernbanestasjon eller kai, eller til viktige turistmål.

– De vegene kommunene får, er ofte veier som fører til noen få boliger og som har veldig lav trafikkmengde, sier rådgiver fylkeskommunen, Joachim Weisser.

– I Tysvær har noen av de foreslåtte vegene liten trafikkbelastning, mens deler av dette vegnettet er tungt belasta, faktisk med en byfunksjon, parerer Ola S. Apeland.

Muségata, Stavanger

Muségata i Stavanger er en av vegene fylket vil overføre til kommunen. Den har ikke regional betydning, sier rådgiver i fylkeskommunen, Joachim Weisser.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Et frekt forslag

Ane Mari Braut Nese

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese sier kommunen har tatt på seg vedlikehold av fylkesveger fordi fylket har svikta over lang tid.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

I bytte for de 690 kilometer veg kommunene skal overta, ønsker fylkeskommunen å overta 190 kilometer gang- og sykkelsti som kommunene har bygget langs de vegene som fortsatt skal være fylkesveger.

En dårlig deal, synes ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese:

– De vil gi fra seg påfallende mange veger der det ikke er bygget gang- og sykkelveg, mens de vil overta gang- og sykkelveier som vi har bygget langs fylkesveger. Det synes jeg er en smule frekt.

Stanley Wirak

Sandnes-ordfører Stanley Wirak vil ikke overta vegvedlikehold uten å få penger for det.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ordfører Stanley Wirak i Sandnes synes derimot det er en god idé at samme instans har ansvaret for både veg og gang- og sykkelveg.

Frykter vedlikeholdshopp

Men forslaget som helhet er Wirak betenkt over.

– Det er alltid lurt å diskutere om vi kan gjøre ting enklere og bedre, men vi kan ikke påta oss et vedlikeholdsansvar vi ikke har i dag.

For i høringsbrevet til kommunene står det ingenting om at kommunene skal få penger til framtidig vedlikehold.

– Bare i økt vintervedlikehold vil det medføre flere millioner kroner i året, sier Ola S. Apeland i Tysvær.

Joachim Weisser

Rådgiver i fylkeskommunen, Joachim Weisser lover å lytte til innspillene kommunene kommer med i høringsrunden.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Og sjøl om fylkeskommunen lover å overlate vegene i forskriftsmessig stand til kommunene, kan Weisser ikke si hva de vil koste kommunene i framtidig vedlikehold, blant annet fordi det ofte er ulik standard for vedlikehold på fylkesveger og kommunale veger.

Lover å lytte

Det er Statens vegvesen som har gjennomgått alle fylkesvegene i Rogaland, og ordnet dem i kategorier. Flere andre fylkeskommuner følger dette arbeidet i med interesse.

Fylkespolitikerne skal ta den endelige avgjørelsen, men først skal kommunene si sitt. Høringsfristen er satt til 15. september, men den kan bli utvida, sier Weisser, som lover å lytte til kommunene:

– Selvfølgelig, det er derfor vi har høringsrunden.

Så mye vei skal skifte eier

Kommune

Veger fylket vil overføre

til kommunene (km)

Gang- og sykkelveger

fylket vil oveta (km)

Eigersund

29,7

2,1

Sandnes

36,5

29,7

Stavanger

20,0

36,0

Haugesund

19,9

7,8

Sokndal

17,9

0,7

Lund

22,2

2,5

Bjerkreim

26,1

2,8

67,7

21,7

Klepp

52,2

14,2

Kvitsøy

2,3

0

Time

21,8

6,5

Gjesdal

8,1

0,8

Sola

0

24,1

Randaberg

17,7

18,7

Forsand

9,9

1,7

Strand

31,3

0,3

Hjelmeland

26,1

0,3

Suldal

30,7

0,9

Sauda

28,3

0,6

Finnøy

9,8

0

Rennesøy

16,5

5,8

Tysvær

92,2

0,9

Karmøy

41,3

12,0

Utsira

2,0

0

Vindafjord

43,9

1,4

Totalsum

686,6

191,3