NRK Meny
Normal

63 båter seilte i motstand mot deponi-planer i Rekefjord

Motstanderne mot planene om å plassere et deponi for giftig avfall i Sokndal samlet seg fredag kveld til en armada for å protestere.

Armada mot deponi i Rekefjord

Til sammen 63 båter deltok ifølge arrangørene i armadaen som fredag kveld seilte i protest mot deponi-planene i Rekefjord.

Foto: Hans Hjellestad

– Vi vil markere oss nå, for nå er det like før myndighetene skal ta avgjørelsen om hvor deponiet skal ligge. Nå vil vi ha en siste markering før avgjørelsen faller. Vi har ikke tatt sommerferie, og vi gir oss ikke. Dette er for å samle folk, og for å markere at vi er sterkt mot dette her.

Det sier Hans Hjellestad, nestkommanderende i "Nei til giftdeponi i Sokndal".

Les også: Massiv motstand mot avfallsdeponi i Sokndal

Les også: Myndighetene anbefaler avfallsdeponi i Brevik

Ved 17-tiden fredag ettermiddag hadde det samlet seg en god del folk på bryggen i Rekefjord. Båtene begynte å sige inn. Ifølge arrangørene deltok fredag kveld 63 båter i armadaen som seilte inn Rekefjord i protest mot deponi-planene.

Hans Hjellestad, Trond Arne Pedersen

Hans Hjellestad (til høyre) er nestkommanderende i 'Nei til giftdeponi i Sokndal'. Trond Arne Pedersen er ordfører i Sokndal. Begge er motstandere av deponiplanene i Rekefjord.

Foto: Øystein Ellingsen

Politikerne har andre planer

En av dem som var med er Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen. Han mener det er viktig å vinne kampen mot plassering av deponiet i kommunen.

– Det er veldig viktig. Alle politikerne er mot at det skal etableres et deponi her. Det er først og fremst fordi vi har andre ting å bruke det området til, sier Pedersen.

Ordføreren viser til at Rekefjord har potensial til å bli en av Norges største havner.

– Her er et næringsområde på over tusen dekar. Det er klart at i fremtiden ser vi for oss store ting i Rekefjord, sier Pedersen.

Nei i Telemark

Det er selskapet Waste West, som Stangeland maskin og Rekefjord Stone står bak, som vil etablere et deponi på Rekefjord stone sitt steinbrudd i Rekefjord.

Les også: Vil aksjonere mot deponi i Sokndal

Les også: – Rekefjord er uaktuell som deponi

Bakgrunnen er at når det nasjonale deponiet på Langøya i Oslofjorden om få år er fullt, sammenfaller det med at steinbruddet som Rekefjord stone AS driver i Sokndal øst er tomt for stein. Norcem i Telemark har vært et alternativ, men lokalpolitikerne sa nei.

Avfallsdeponi i Rekefjord

Selskapet Waste West, som Stangeland maskin og Rekefjord Stone står bak, vil etablere et deponi på Rekefjord stone sitt steinbrudd i Rekefjord.

Foto: Andreas Molland / NRK

Steinbruddet ligger ytterst i Rekefjord, og eierne ønsker, sammen med Stangeland maskin å etablere det nye nasjonale giftdeponiet på eiendommen.

– En utsatt plass

Deponiet skal gi 15 arbeidsplasser. Det er ikke nok til å overbevise lokalpolitikerne i Sokndal.

– Det er farlig avfall. Det må håndteres på en spesiell måte, og avrenning fra deponiet må for all fremtid renses, sier ordføreren.

Waste West mener det aktuelle området i Sokndal egner seg svært godt for et deponi av den typen det er snakk om.

Les også: Nok ei bygd nekter å lagre Norges giftavfall

Tore Voster i Stangeland maskin har tidligere sagt til NRK at fjellet i Sokndal har naturgitte kvaliteter. Det er utsprengt og ligger under havnivå. Han trekker og fram at et eventuelt deponi i Rekefjord vil ligge under åpen himmel, og ikke i en fjellhall.

– Vi mener at en så utsatt plass. Både på grunn av fiskeforekomstene utenfor her, en farlig kystlinje. Det blir å gamle for lenge. Bruddkanten ligger helt i fjæresteinene. Dette deponiet skal ligge der i mange, mange år, sier ordfører Pedersen.