NRK Meny
Normal

50 vitner mot Thendrup

Over 50 vitner er innkalt i ankesaken mot Thomas Thendrup som i dag går for tredje dagen i Stavanger Tinghus.

Nokas ankesaker
Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Partene er enige om de fleste faktiske forhold i saken når det gjelder selve ranet og hendingsforløpet. Likevel mener aktor Rune Høgberg det er nødvendig å føre så pass mange vitner i saken.

- Selv om det foreligger en dom fra lagmannsretten og Høyesterett i forhold til de 12 som er domfelt i Nokas-saken, er det etter påtalemyndighetens mening nødvendig å ha en del bevisførsel omrkring selve ranet - hvordan det faktisk skjedde - både inne i selve Nokas-lokalet og på Domkirkeplassen den 5. april i 2004, sier Høgberg.  

Syv dommere

- For dommerne er det ikke reprise. Det er det som er grunnen til at det er tatt med så mange vitner.  De syv som skal avgjøre saken for Thomas Thendrups del har ikke hatt noe med saken å gjøre før, og da er det nædvendig å belyse selve ranshandlingen selvom den delen vi viser ikke er knyttet opp til Thomas Thendrups deltakelse, forklarer  Høgberg.

Ellen Holager Andenæs
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Thendrups forsvarer, ellen Holager Andenæs, kunne godt vært foruten denne reprisen.

- Sett fra mitt synspunkt hadde det vært greit bare å legge til grunn det lagmannsretten, med tilslutning fra Høyesterett, har sagt om dette ranet.  Men det er jo slik at påtalemyndigheten har behov for å tegne et bilde av ranet overfor retten selv om ingen av de vitnene vi nå får kan belyse om Thomas Thendrup var med på ranet, sier Holager Andenæs.