50 år sidan første oljefunn


I dag er det nøyaktig 50 år sidan det første oljefunnet blei gjort på norsk sokkel. Funnet var oljefeltet Balder, som ligg i Nordsjøen vest for Karmøy, men det var ikkje lønsamt nok på dåverande tidspunkt, og det tok over 30 år før det blei bygd ut. Det norsk oljeventyret starta for alvor med funnet av Ekofisk, to år seinare - i 1969.